Milí spolustudenti,

dovolte mi vás informovat o dění v akademickém senátu naší fakulty za posledních několik měsíců. Člověk by si řekl: to se mě přeci netýká, jen ať si tam něco projednávají – a tenhle článek by s klidným svědomím přeskočil. A to by byla chyba. Kromě administrativních záležitostí, kterými vás tu neplánuji ve větší míře zatěžovat, projde Akademickým senátem FJFI mnoho informací, které se více či méně dotýkají všech studentů. Vřele proto doporučuji tento článek alespoň zběžně proletět očima.

Na zasedáních na konci roku (konkrétně 28. 11. 2011 a 19. 12. 2011) byla stěžejním tématem nová akreditace bakalářských a magisterských studijních programů, týkající se většiny zaměření. Ušetřím vám hledání na Wikipedii – akreditace v tomto kontextu znamená oprávnění vysoké školy přijímat studenty, vyučovat a vydávat diplomy v určitém oboru. Akreditační komise měla několik výtek k návrhu naší fakulty, bez potíží prošel jen obor Matematické inženýrství. Největší změnou do budoucna je zkrácení standardní délky navazujícího magisterského studia ze 3 let na 2 roky a současná zaměření se s různě velkými úpravami změní na obory. Avšak nepropadejte panice! Pro nynější studenty byla současná akreditace prodloužena až do 31. května 2016, mají tedy možnost dostudovat v současném systému. Otevírá se zde ale možnost na vlastní žádost do nových oborů přestoupit. Mezi perličky z jednání akreditační komise patří například její závěr, že obsah některých předmětů u státních závěrečných zkoušek je nereálný. :-)

Mezi další neméně podstatné body patřilo schválení výše prospěchových stipendií v akademickém roce 2011–2012, které zůstaly na stejné výši. Do budoucna byla navrhnuto zlepšení propagace těchto stipendií a z motivačních důvodů spojení řádných a mimořádných stipendií pro studenty s průměrem 1,00. Senát byl rovněž děkanem informován o financování ČVUT a FJFI podle počtu studentů a zavedení směrných číslech na jejich počet. Pro letošní rok nám budou proplaceni všichni studenti a fakulta se chystá podnikat všechny kroky k tomu, aby tomu tak i nadále bylo. Poslední v pořadí, avšak nikoli poslední v důležitosti, byla nepochybně i diskuse o nových podmínkách zápočtů v letošním prvním ročníku. Studentská část vznesla obavy ze snížení standardu kvality výuky. Michal Beneš, proděkan pro pedagogiku, objasnil, že tyto novinky jsou důsledkem několika faktorů, zejména zjištění ČVUT, že koeficient průchodnosti prvním ročníkem je na naší fakultě příliš nízký, a nevyrovnané kvality výuky na středních školách. Díky změněným podmínkám zápočtů by se měl prvotní nápor na studenty prvního ročníku více rozložit do celého prvního ročníku studia. Mezi další navrhovaný postup v diskusi patřilo například zintenzivnění výuky matematiky a fyziky na Úvodním týdnu nebo rozdělení kroužků podle úrovně studentů. Konkrétní změny jsou ale plně v rukou vedení příslušných kateder, které celou situaci pečlivě sledují.

Zasedání v tomto roce se točila především kolem peněz. Na zasedání 5. 3. 2012 předložil tajemník Leopold Vrána zprávu o hospodaření fakulty v roce 2011. Zpráva byla víceméně pozitivní – všem katedrám se podařilo ušetřit peníze a tím se navýšila celková částka ve fondech FJFI. Fondy by nám měly pomoci překonat finančně těžké období, které se bezesporu blíží. Na rozpočtu pro rok 2012, který byl předložen na zasedání 16. 4. 2012, to už bylo každopádně znát. Aby se kompenzoval úbytek financí způsobený koncem několika výzkumných center a výzkumných záměrů, byla fakulta už nucena do fondů sáhnout. Tajemník předložil návrh způsobu rozdělování prostředků, který by měl pro příští léta spravedlivě přidělovat peníze katedrám. Některým senátorům se tato opatření příliš nelíbila, protože se zdálo, že znevýhodňují katedry, které dosud mají některé běžící výzkumné záměry. Tajemník je ujistil, že k tomuto nedojde a že příští rok budou tyto faktory určitě zohledněny, aby se žádná katedra nemohla stát obětí systému.

Senát rovněž schválil Výroční zprávu o činnosti za rok 2011. V brzké době bude ke stažení na stránkách fakulty a já ji mohu vřele doporučit k letmému prostudování. Je možné v ní nalézt souhrn těch nejdůležitějších informací o fakultě. Ze zajímavých informací z tohoto zasedání bych zdůraznil především dodatky pana děkana. Dozvěděli jsme se, že průměrná částka, kterou poskytuje ministerstvo na jednoho studenta vysoké školy, je nižší než částka poskytovaná na studenta střední nebo základní školy, i když se to tento prostý výpočet snaží skrýt za různými koeficienty, kterými se násobí počet studentů uměleckých středních škol a dalšími podobnými manévry. Další (a mnohem podstatnější) informací je upozornění, že nás od příštího akademického roku pravděpodobně čeká zápisné (aneb připravme se na vypláznutí tří a půl tisíc), a že současný trend naznačuje, že prodloužení standardní délky studia o jeden rok přestane být bezplatné. Tudíž kdo stráví v bakalářském studiu čtyři roky a v magisterském tři, bude nucen zaplatit roční poplatek za studium, který na naší škole není zrovna málo – 73 200 Kč. Na doporučení pana děkana tuto informaci předávám a zdůrazňuji. Je dobré být na tuhle změnu připraven co nejdříve. A když už mluvíme o změnách – některé fakulty ČVUT se snaží prosadit, aby studenti měli na každou zkoušku jen dva pokusy. Doufejme, že toto jejich úsilí neuspěje.

Doufám, že vás tahle vyčerpávající zpráva neunavila a ještě někdo z vás zůstal vzhůru až do konce. Pokud byste měli jakékoli dotazy, pište na mail senat@centrum.cz. A já se s vámi těším na shledanou u dalšího reportu ze senátu.

-ran-


Napsat komentář

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>