…aneb jak se podílet na mezinárodním projektu a užít si to.

Logo projektu SHOCK
Logo projektu SHOCK

Na stůl mi před pár dny přistál pro mě „nepisálka“ nelehký úkol, ale zároveň příležitost napsat článek do studentského časopisu, který by trochu odlehčenou formou představil to, co děláme ve společnosti Sprinx Systems, kde pracuji na pozici v lidských zdrojích. Jsme středně velká česká firma se stovkou zaměstnanců, která funguje na trhu od roku 1996 a kde se majitelé aktivně podílejí na aktivitách a rozvoji firmy. Myslím, že i oni by si velmi dobře (a snad i s úsměvem) vzpomněli na to, jak začínali rozjíždět podnikání během studií na FJFI, což pro ně v té době znamenalo mnoho peripetií a také protažení studia o pár let. Na druhou stranu určitě i díky této jejich zkušenosti si jako firma moc dobře uvědomujeme, že je potřebné vytvářet prostor pro propojování vědy a businessu. Mezi studenty a absolventy technických oborů je mnoho talentovaných lidí, kteří mají kapacitu a chuť rozvíjet se po škole dál a jsou schopni naučit se spoustu nových věcí, které pak  ovšem někdy nemají v praxi ani možnost využít.

Na pohovorech se občas setkávám s lidmi, kteří říkají, že zajímavější je pro ně práce pro velkou mezinárodní firmu než pro střední firmu našeho typu. Samozřejmě by se daly najít příležitosti v  oblastech, ve kterých se nám něco ještě nepodařilo uskutečnit. Ale právě tady je prostor pro to, realizovat své vlastní nápady, být tím, kdo není svázán striktními korporátními pravidly a kdo může něco ovlivnit a nestát se jen jedním kolečkem ve stroji.

A jaké jsou hlavní výhody? Proč stojí za to pracovat právě ve středně velké firmě?

Flexibilita

Jednou z velkých deviz je relativně velká flexibilita. Je možné nastavit režim spolupráce tak, aby vyhovoval oběma stranám, například formou home-office nebo práce na částečný úvazek při studiu.

Bakalářské a diplomové práce

Protože firma myslí výchovu talentů vážně, nabízí jim možnost zpracování bakalářských nebo diplomových prací. Pro studenty to je příležitost vyzkoušet si práci na projektu v praxi a zaměstnavatel má možnost si otestovat případné kandidáty na spolupráci.

Kariérní a profesní rozvoj a prostor pro seberealizaci

Ve firmě se snažíme držet krok s moderními technologiemi a být profesionály ve svém oboru. Toho dosahujeme díky řadě zajímavých projektů, na kterých se podílíme. Ať už mluvíme o těch, které přesahují hranice ČR, nebo těch, které se teprve ve firmě „klubou“.

Samozřejmě nic není zadarmo. Cesta k dosažení úspěchů a získání profesionality je trnitá a vyžaduje překonávání řady překážek a výzev. Ovšem můžu uvést konkrétní příklady lidí, kterým se u nás podařilo postupně se propracovat z junior pozic na zkušené IT odborníky. Často pochází z řad studentů, kteří k nám přišli s tím, že u nás chtějí absolvovat praxi nebo vypracovat absolventskou práci, a to se pak rozvinulo v dlouhodobou spolupráci.

Práce s nejmodernějšími technologiemi na zajímavých projektech

Tento bod může nejlépe okomentovat člověk, který je součástí týmu jednoho z našich projektů v oblasti High Performance Computing (dále jen HPC) a kosmických projektů.

Na čem chcete pracovat vy?
Na čem chcete pracovat vy?

Kariérní SHOCK

„Náročné projekty mě motivují,“ říká Jiří Vízdal, který v současné době řídí svěřenou oblast IT realizace projektu SHOCK (Solar and Heliospheric Collisionless Kinetics). Podle jeho slov je tento projekt jedním z nejzajímavějších mezinárodních projektů 7. rámcového programu (RP) pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrační činnosti, který je zaštítěn Evropskou komisí. „SHOCK tak umožňuje spolupráci vybraných evropských vědeckých pracovišť v České republice, Velké Británii, Francii nebo Itálii se soukromým sektorem, konkrétně se společností Sprinx Systems. Mezi hlavní cíle projektu patří zejména sofistikované zpracovávání velkých objemů dat, jejich interpretace a využití synergií mezi analýzou dat a modelováním kosmického plazmatu. Jedná se jak o data získaná kosmickými sondami (např. Cluster, BepiColombo, Solar Probe Plus, Themis aj.), tak o data generovaná simulačními výpočty.“

SHOCK není první takto náročný a zároveň zajímavý projekt, který jsme realizovali. V minulosti jsme se podíleli i na projektech jako FLOREO, sloužící jako pomůcka pro hydrology ČHMÚ při předpovídání rizika povodní, které vznikají z tajícího sněhu. Jsme rovněž autory superpočítače Amálka, patřícího mezi nejvýkonnější počítače v akademické sféře v ČR.

Jak se dostáváme k takovým projektům? To je otázka na delší povídání, ale ve zkratce to u nás funguje tak, že každý člověk má vymezený svůj směr. A tu cestu si postupně „prošlapává“ a také ji průběžně revidujeme. Zpravidla má možnost si vyzkoušet působení v různých pracovních skupinách, získává certifikace a zkouší si více činností.

Kromě oblasti HPC působíme i v oblasti tvorby webů, portálových řešení a obchodních systémů, což umožňuje získat různé zkušenosti nejen na pozicích vývojářů, konzultantů, projektových manažerů a dalších pozic. Ale zpátky k SHOCKu.

„Vzhledem k tomu, že projekt byl zahájen teprve v listopadu 2011, tak nás klíčové výzvy určitě ještě čekají. Aktuálně lze předpokládat, že se bude jistě jednat o korektní algoritmizaci komplexního teoretického modelu či více modelů vytvořených v rámci tohoto projektu, dále pak o odpovídající vizualizační nástroje apod.,“ dodává Jiří Vízdal. Na projektu ho nejvíce baví především různorodost cílů a činností, náročnost jak z odborného tak i řídícího hlediska s ohledem na korektní definici a zajištění realizace skutečně požadovaných/očekávaných výstupů. „Velmi zajímavé a v dnešní době klíčové jsou samozřejmě zkušenosti z prostředí mezinárodních týmů. Spolupráci v tomto mezinárodním týmu lze považovat za nadstandardně kvalitní, přičemž je ale nezbytné respektovat jednak specifika daného výzkumného segmentu a rovněž kulturní specifika zúčastněných partnerských zemí. Základním komunikačním nástrojem je anglický jazyk, což je zároveň velmi dobrou motivací pro rozvoj i v této důležité oblasti.“

Pokud byste se chtěli dozvědět o tom, co děláme, kdo jsme, nebo byste zvažovali možnost spolupráce, můžete se podívat na naše webové stránky www.sprinx.cz. Pro motivované kandidáty na pozice programátorů, analytiků nebo project managerů máme vždy zajímavou nabídku.

Za Sprinx Systems Hana Tomešová a Jiří Vízdal


Napsat komentář

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>