V roce 2011 byla založena nová katedra FJFI se sídlem na Strahově. Vedoucím katedry byl zvolen Martin Cuhra a jeho zástupcem Oskar Löw. Katedra se zaměřuje především na vzdělávání a výzkum v oblasti mezilidské interakce a volnočasových aktivit. Ve všech uvedených oblastech katedra zabezpečuje odborné vedení doktorandů.

KLI v Bílé knize již od příštího roku
KLI v Bílé knize již od příštího roku

Anotace garantovaných předmětů si můžete přečíst zde.

19UFO1  (Úvod do fotbalu 1)

Předmět seznamuje posluchače se základy kolektivní hry zvané fotbal. V úvodních přednáškách se ve spolupráci s externími přednášejícími z ústavu Tralalalala definují základní pojmy (míč, hřiště, branka, rozhodčí, čára, aut, roh…) a věty (pravidla hry, cíl hry…). Následně se probírají složitější postupy (pohyb s míčem, kopnutí do míče, přihrávka, simulování, komunikace s rozhodčím, vyřazení soupeře…). Ke konci semestru se koná hromadné praktikum s využitím získaných znalostí.

19ALK12 (Alkoholická analýza)

Posluchači tohoto předmětu získají hluboké praktické znalosti v oboru konzumace alkoholu a výběru vhodného restauračního zařízení. Studenti jsou postupně seznámeni s nabídkou alkoholických nápojů v jednotlivých učebnách (S-08, S-10, S-11, S-Arab, S-Sport) a s nástrahami v jejich okolí. Účastníci kurzu se pod vedením zkušených cvičících mohou zapojit do výzkumných programů zabývajících se negativními vlivy konzumace alkoholu a jejich prevenci. V rámci předmětu probíhají občasné semináře NAEX pod vedením Oskara Löwa.

19EXKM  (Exkurze na Moravu)

Týdenní exkurze během zkouškového období určená vzhledem k náročnosti pouze pro absolventy předmětů 19ALK12. Náplní exkurze je návštěva vinných sklepů a pálenic v oblasti jižní Moravy, kde se studenti seznámí s tradičními výrobními postupy a kde budou moci důkladně otestovat v praxi vědomosti nabyté v předchozím roce v předmětech 19ALK12.

19ULACH (Úvod do Lachtana)

Občasné cvičení následující po předmětu 19ALK konající se na detašovaném pracovišti KZ-Lach. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy plavání a pravidelným otužováním je připravit na předmět 19UINF. Cvičení z předmětu se zahajují obvykle v březnu a pokračují až do konce zkouškového.

19UINF1 (Úvod do infekčních chorob)

Cyklus přednášek seznamuje posluchače s infekčními chorobami dle aktuální nabídky. Hlavní náplní tohoto předmětu v letním semestru 2012 jsou příušnice, které se již úspěšně rozšířily. Pro příští rok se garantka snaží sehnat další zajímavé choroby.

19RUPR (Ruční práce)

Absolventi získají základní znalosti práce se základními nástroji jako je sešívačka a lepicí páska. Dále jsou seznámeni s náročnějšími postupy jako stříhání nůžkami a grafickým zpracováním transparentů. V případě domluvy se schopnějšími garanty nebo asistenty může být předmět rozšířen o náročnější techniky (šití, háčkování, batika). Práce s vteřinovým lepidlem jakožto vysoce nebezpečným materiálem není součástí výuky tohoto předmětu.

-ult-


Napsat komentář

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>