Milí spolustudenti,

rád bych vám opět shrnul, co nového se událo v našem akademickém senátu od vydání posledního čísla Corpu Omne. Naštěstí proběhlo pouze jediné zasedání, a to v pondělí 28.5., takže tahle zpráva bude výrazně kratší než ta poslední.

Prvním bodem programu byly studijní plány a zásady studia. Děkan Čech a proděkan pro pedagogické záležitosti Beneš seznámili akademický senát s plánem vydávat Bílou knihu ve dvou podobách – jednu pouze v elektronické verzi pro staré obory (tj. současné studenty) a jednu pro novou akreditaci (tj. nově nastupující studenty), která bude existovat i v tištěné podobě. Podle nové akreditace již neexistuje „Základní studium“ a prváci si budou muset zvolit obor hned od zápisu. Tato změna je ale pouze formální a přestup mezi obory by měl v průběhu prvních dvou ročníků fungovat bezproblémově, jako tomu bylo dosud.

Stávající předseda senátu, doc. Virius, musel z důvodu svého zvolení do funkce vedoucího katedry Softwarového inženýrství v ekonomii rezignovat na svou funkci, a proto proběhla volba nového předsedy. Není to jen tak lecjaká věc, která by se dala jednoduše přejít, jelikož předseda akademického senátu má právo zasedat ve vědecké radě a v kolegiu děkana a výrazně se tím podílet na chodu fakulty. Kandidáti nakonec byli tři – Libor Šnobl, Tomáš Trojek a student Jan Matoušek, mezi nimiž s lehkou nadpoloviční většinou zvítězil Tomáš Trojek. Nové předsedovi bych rád za studentskou část senátu popřál, aby se svého úkolu zhostil alespoň tak dobře jako bývalý předseda.

Studentská část senátu rovněž nadnesla návrh, aby se studijní anketa zahajovala dříve než po konci zkouškového. Mohlo by to přispět ke zvýšení účasti, protože za současného stavu studenti stihnou mnohdy úplně ztratit kontakt s dávno uplynulým semestrem a pak do ankety prostě nemají co napsat. Děkanem bylo přislíbeno, že prověří možnosti dřívějšího zahájení ankety. Nuže uvidíme, kdy letos bude anketa zahájena.

To je tentokrát ode mě vše, jen mi dovolte kratičkou poznámku na závěr: Vyplňujte anketu! Její důležitost jak pro ty, kterým záleží na jejich pedagogických kvalitách a jejich neustálém zlepšování, tak pro ty, kteří hledají informace o kvalitě předmětu, by se neměla podceňovat.


Napsat komentář

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>