Drazí spolustudenti,
je tu nové číslo Corpus Omne a s ním i nový stručný výcuc z posledních zasedání Akademického senátu FJFI. Nedá se říci, že by se na posledních dvou zasedáních projednávalo něco zcela zásadního pro další běh fakulty, přesto ale došlo k úpravě několika nařízení, která se mohou studentů dotknout. Zasedání se konala 22. 10. 2012 a 7. 1. 2013.

Prvním krokem na zasedání 22. 10. 2012 bylo schválení přijímacího řízení pro akademický rok 2013/14. Přijímací zkoušky do bakalářského studia se opět konat nebudou a jedinou novinkou je zpřísnění požadavků na znalost češtiny u cizinců. Tím by se mělo odfiltrovat nemalé množství zahraničních studentů, kterým místo o studium šlo spíš jen o získání víza.

Proděkan pro studijní záležitosti senátory informoval o nové směrnici, která se týká studentů opakovaně přijímaných na fakultu. Podmínky pro tzv. „restart studia“ se značně znevýhodnily – nyní již nebude automaticky uznávaný každý předmět, který student absolvoval při svém prvním pokusu, ale jen takový, ze kterého dostal známku C či lepší. Důvodem bylo především to, že podmínky restartu studia u nás byly v porovnání s ostatními fakultami extrémně snadné a naše fakulta za to byla opakovaně kritizována, jelikož z těchto studentů jich titul získá pouze přibližně 10 %. Upozornění na tuto novou vyhlášku určitě máte v mailu (mně přišel 24. 10.) nebo na nástěnce u Studijního oddělení.

Projednána byla rovněž výše stipendií, která zůstává stejná jako předchozí rok. Letos byla situace poněkud problematická, jelikož KOS odmítal vydat spolehlivý seznam studentů, kteří mají na stipendium nárok. Studentská část se zajímala, proč se vlastně stipendium vyplácí jednou za semestr. Tajemník to s nadsázkou zdůvodnil tím, že nechce, aby to studenti všechno utratili najednou a něco jim taky zbylo. Senát se neshodl na tom, jestli je nějaký důvod k tomu, aby bylo stipendium vypláceno měsíčně. Akademický senát schválil zrušení CRRC a jeho sloučení s KJCH. (Pokud vám ta zkratka nic neříká, vězte, že se za ní skrývá Centrum pro radiochemii a radiační chemii.) Akademický senát schvaluje nové znění Statutu FJFI ČVUT v Praze a nové znění Organizačního řádu FJFI ČVUT v Praze. Tomu předcházela diskuse o vzájemném postavení fakulty a knihovny. Byly vyjádřeny obavy, že by začlenění Ústřední knihovny FJFI pod Ústřední knihovnu ČVUT mohlo zhoršit dostupnost knih zakoupených v rámci jednotlivých kateder pro studenty. Tyto obavy se zatím potvrzují při problémech s dlouhodobými výpůjčkami. Statut a organizační řád byly však Legislativní komisí Akademického senátu ČVUT vráceny, proto do příštího zasedání Akademického senátu FJFI byly drobné nesrovnalosti napraveny a nové znění na něm bylo opět schváleno.

V obecné diskusi se dále probírala problematika elektronického zveřejňování disertačních prací, která snad bude v brzké době rozseknuta příkazem rektora. Bylo diskutováno, zda je smlouva FJFI s ERV pojišťovnou, jež poskytuje akademickým pracovníkům pojištění na zahraniční cesty, skutečně výhodná. (Do dalšího zasedání se podařilo dosáhnout u dané pojišťovny slevy.) Tajemník přislíbil podniknutí kroků ohledně toho, že knihovna přestala poskytovat služby tisknutí a kopírování. Řešením se nakonec ukázalo být kopírovací centrum na Právnické fakultě. Z věcí pro studenty se diskutovaly stojany na kola (řešení bylo nalezeno jen pro Trojanku, viz další článek v tomto čísle) a uzamykatelné skříňky pro studenty (celá situace se stále ještě v jednání – diskutuje se o jejich umístění a systému, jakým by měly fungovat). Tajemník rovněž přislíbil vyvěšovat na web termíny, kdy bude studovna na Břehovce pro studenty uzavřená.

Posledním bodem bylo vyhlášení doplňovacích voleb, protože v obvodu Studenti studující v Praze se uvolnilo jedno místo a zbývající náhradníci nemohli nastoupit. O volby byl značný zájem, přihlásilo se do nich více zájemců než do řádných voleb před dvěma lety, přestože zvolené čekal jen jeden rok ve funkci. Hlasování proběhlo ve dnech 26.-28. 11. a nakonec v něm se 202 hlasy zvítězila Barbora Planková, ostatní kandidáti se dostali na seznam náhradníků a nepochybuji, že ještě budou mít šanci usednout na židličku v zasedací místnosti jako zástupci studentů. Na následujícím zasedání 7. 1. 2013 byla senátu podána zpráva z výsledků voleb. Pro příští volby bylo doporučeno upravit Volební řád tak, aby jasně specifikoval počet volených kandidátů a počet hlasů, které každý volič má, a jasně definovaných ploch pro prezentaci jednotlivých kandidátů pro zajištění rovných podmínek kampaně.

Na tomto zasedání byl Akademický senát informován hosty o dění v Akademickém senátu ČVUT. Jednalo se především o snahu o vznik Českého institutu informatiky a kybernetiky, odštěpujícího se z FELu, využívání neúčelové rezervy rektora, situace ohledně SÚZu a jeho bývalého ředitele Zmrzlíka a nadcházející volby rektora. Všechno by to bylo na dlouhé vypisování, pokud vás nějaká z těchto problematik více zajímá, obraťte se na naše studenské zástupce ve „velkém senátu“ Michala Jexe a Tomáše Kouřima, jistě vám rádi poskytnou více detailů.

Z různého ještě zaznělo, že rekonstrukce podkroví za účelem vytvoření prostor pro doktorandy pokračuje podle plánu, měly by být hotové na jaře. Znovu se otevřela problematika bufetu v prostorách fakulty a byla přislíbena alespoň rychlovarná konvice ve studovně na Trojance. Touto pozitivní zprávou bych souhrn novinek ukončil, doufám, že jste v polovině čtení neusnuli, a u dalšího vydání na čtenou!


Napsat komentář

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>