Royal Institute of Technology Stockholm
Royal Institute of Technology Stockholm

Povzbuzen vydařenou stáží v CERNu a úspěšnými bakalářskými státnicemi jsem se tak jako mnozí jiní rozhodl zkusit ještě studium v zahraničí. Ač plný předsudků o slavném Erasmu, cestovní kanceláři pro bujaré jihoevropany přijíždějící na semestrální prázdniny do Prahy, vyplnil jsem nakonec patřičné formuláře a do nich několik vesměs severských zemí. Následoval souboj orazítkovaných „lejster“ s lidskou důstojností, jejichž popis by vydal na tragikomickou inscenaci. Tu si dovolím vynechat. Razítka málem vyhrála. Poslední jsem získal až po příjezdu do Stockholmu, čímž se mi vrátila jak ztracená důstojnost, tak možnost čerpat stipendium na program Erasmus. Vysvětlení zahraničního koordinátora Patrika, jenž se na celý červenec odmlčel a neodepisoval na žádost o důležitý dokument, bylo následující: léto roku 2012 bylo ve Skandinávii na tamní poměry obzvlášť povedené. Švédové, naprosto poblouznění jasným sluncem vysoko na obloze, si brali hromadnou dovolenou nejmíň na měsíc nedbaje jakýchkoliv pracovních povinností. To ovšem byla, jak se dále dočtete, jen malá kaňka na jinak skvěle organizovaném studijním, ale i společenském uspořádání země tří korunek.

Na místo jsem dorazil prvního srpna, abych se už následující den zapojil do třítýdenního intenzivního kurzu švédštiny, který byl regulérním předmětem přímo na univerzitě vedený zkušenými lektory. Naším rektorátem ale do doby studia uznán nebyl, čili se na tyto tři týdny nevztahovalo ani ono stipendium počítané z délky studia. To je ve Švédsku rozděleno na dva semestry a každý semestr na dvě periody. Rozvrh se neopakuje co týden, je pokaždé jiný. Předměty mají nejčastěji 7,5 kreditu. Zapisují se tedy obvykle jen 2 (maximálně 3) v jedné periodě. Výuka je tak intenzivnější, dvě až tři přednášky a dvě cvičení z každého předmětu týdně. Navíc je vždy vyžadována domácí práce v podobě tzv. labs – tvůrčí úkoly, jež jsou konzultovány a známkovány doktorandy. Spolu se závěrečným zkouškovým testem, který trvá i šest hodin, jsou součástí klasifikace.

Jako pozitiva tamního systému bych tedy vyzdvihl zevrubné testy, při nichž nestačí mít štěstí na vytaženou otázku, a soustředění kurzů do kratších a o to intenzivnějších period spolu s vysokými požadavky na samostatnou práci. Závěrečná přednáška je tradičně věnována nejen nabídkám témat diplomových prací od akademiků ale i přímým pracovním nabídkám od firem! Například na přednášku Image Analysis and Computer Vision přišli zástupci čtyř firem, jenž byly založeny absolventy tohoto kurzu (některé z nich pomáhal rozjíždět i sám přednášející).

Univerzitou mi bylo přiděleno ubytování v zánovním apartmánu 70 km od školy, ve kterém jsem bydlel s chorvatským kolegou. Někteří ale nedostali ubytování vůbec žádné, takže se dá ještě mluvit o štěstí. Bydlení je obecně ve Švédsku velmi drahé a špatně se shání. Každodenní cesta do školy luxusním modrým double-deckerem, s wifi připojením trvala přesně hodinu. Stockholm se pyšní velmi propracovanou veřejnou dopravou, metro má 100 stanic, po celém kraji jezdí příměstské vlaky a autobusy, auta platí při vjezdu do centra mýto. O politickém a společenském systému bylo napsáno tolik, že už snad ani nemá cenu se dále rozepisovat. Ilustroval bych ho slovy českého kolegy, která pronesl po několika týdnech pobytu, když jsme šli na pivo: „Tak nějak tady všechno funguje jak má! Příjemná změna po 22 letech strávených u nás.“ Zvlášť pro vědce se Švédsko stává rájem. S výdaji na vědu a výzkum okolo 3,5% HDP ročně, pocházejícími z většiny od soukromého sektoru, spolu s Finskem suverénně vévodí světovým tabulkám.

Studijní pobyt v severských zemích mohu jedině doporučit. Poznáš, že se dají věci dělat trochu jinak. Profesoři mohou být osobnější, přátelštější a studenti nemusí pociťovat ten zvláštní odstup od vyučujícího. Ti chladní seveřané rozhodně nejsou tak chladní, jak se o nich traduje. Doložit to mohu třeba rozhovorem s profesorem Björkmanem, který mi během zadávání testu stačil vyprávět o tom, že za chvíli musí odjet na první besídku svého syna do školky u příležitosti svátku Lucia. Během šesti hodin, které byly na onen test vyhrazeny, se chodil ujišťovat, zda nepotřebuji něco vysvětlit apod. Po skončení se vřele loučil a kdybych vytrvale necouval do výtahu, povídal by si o krásách Prahy snad hodiny.


Napsat komentář

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>