Pokud se domníváte, že se tento článek bude týkat hlavního města Řecka a jeho antických krás, zklamu vás hned na začátek. Pokud však přemýšlíte o studiu na zahraniční škole, ale máte strach, či byste se rádi jen podívali, jak to v jiných zemích může fungovat, jsou následující řádky určené právě vám.

Nevím, zda je to tím, že naše fakulta je, ač formálně součástí ČVUT, takový samorost, či jen nedostatečným zájmem, ale někdy mám pocit, že neinformovanost studentů o možnostech zpestřujících studentský život exponenciálně vzrůstá.

Logo ATHENS
Logo ATHENS

Na obranu studentů je nutné říci, že se do jejich podvědomí samozřejmě již dostalo jak využívat studentské výhody (od levného sportování, přes jídlo až po slevy na ISICa), že existuje nějaký mezinárodní program Erasmus (ač nabídka stále převyšuje poptávku) a pár studentů se dokonce dozvědělo i různých studentských grantech, ale stále zjišťuji, že když někde pronesu otázku „Už si byl na Athens?“ dotázaný na mě překvapeně kouká, proč místo předložky na nepoužiji v.

Program ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network, Socrates) byl zahájen v roce 1997 za podpory Evropské komise a spojuje 17 významných evropských univerzit. A ČVUT je od roku 2003 jednou z nich. Jedná se o týdenní intenzivní kurzy v moderních oborech a technologiích, které si partnerské školy mezi sebou pro své studenty vzájemně nabízejí. A to dvakrát do roka, vždy v březnu a v listopadu.

Program ATHENS je ideální program jak poznat univerzitu, kam by chtěl člověk třeba vyrazit na Erasmus, možnost podívat se jak vypadají univerzity v jiných evropských zemích, případně jen poznat odlišnou kulturu. A navíc finanční příspěvky většinou plně pokryjí cestovní a ubytovací náklady! Na ATHENS programu si člověk nejen prohloubí znalosti ve své oblasti zájmu – 30 hodin za týden, zlepší se v jazyce – kurzy probíhají v angličtině, francouzštině či španělštině – ale i obohatí svůj kulturní život, neb odborné kurzy jsou doplněny kulturním programem v rozsahu 12-15 hodin.

Bližší informace, kontakty, seznam partnerských univerzit, nabízené kurzy, termíny a prostě vše potřebné najdete na stránkách ČVUT http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/studium-v-zahranici/athens, avšak pár základních informací o tom, jak je jednoduché se na ATHENS dostat, najdete na následujících řádkách.

Prvním krokem je samozřejmě rozhoupat se a nepropásnout termín. Pokud tyto dva úkoly zvládnete, máte asi 99% šanci vyjet na ATHENS. Zde totiž opět platí tvrzení, s důležitým předpokladem být jaderňákem, a to jest: počet míst převyšuje poptávku. Rektorát se totiž snaží vybírat přibližně stejný počet uchazečů z každé fakulty a to vychází na více lidí na fakultu, než se jich na jaderce přihlásí. Dalším krokem je vyplnění elektronické přihlášky a její odeslání do centrály v Paříži, vytištění její kopie a do určitého dne a hodiny odevzdání (podepsané studijním proděkanem) do Evropské kanceláře.

Pak už jen čekáte až se na stránkách http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/studium-v-zahranici/athens/vyber objeví vaše jméno mezi přijatými studenty a na vás čekají už jen dvě cesty na rektorát. Při té první podepíšete finanční dohodu (Ale pozor! Bez platného jízdního dokladu to nepůjde.) a při té druhé si finanční dohodu vyzvednete a k tomu i to nejdůležitější – finanční příspěvek. Takže raději sebou velký kufřík, ať tu hromadu peněz máte kam dát. A to je vše přátelé!!! Tak proč nás zatím vyjelo tak málo?!


Napsat komentář

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>