Na podzim loňského roku byl na internetových stránkách FJFI představen Ing. František Vágner jako úspěšný absolvent Katedry jaderné chemie. Dnes se blíže seznámíme s firmou ENVINET a.s., kterou František Vágner před téměř 20 lety založil. Po celou dobu je nejen jejím generálním ředitelem a předsedou představenstva, ale i nositelem hlavních strategických rozhodnutí.

PET centrum v ÚVJ Řež
PET centrum v ÚVJ Řež

ENVINET a.s. je v současné době špičkovou inženýringovou společností na trhu dodávek a služeb pro jadernou energetiku a průmysl nejen v domácím měřítku, ale i v zahraničí. Její aktivity se soustřeďují na oblasti radiačního monitoringu a radiační ochrany, výroby detektorů pro měření ionizujícího záření a radiometrických systémů, charakterizace radioaktivních odpadů a jaderných zařízení před vyřazením z provozu, chemických a radiochemických měření, laboratorních technologií, průmyslové automatizace a vývoje SW. Všechny tyto činnosti jsou podpořeny vlastním zázemím v oblasti vývoje SW, strojní výroby a výroby detektorů ionizujícího záření. Oblast její působnosti není jenom v Třebíči, kde má své sídlo, ale působí na jaderných elektrárnách v Dukovanech a v Temelíně, dále v Brně, v Praze, v Kralupech, její dceřiné společnosti jsou na Slovensku i v Kanadě.

Logo frmy Envinet
Logo frmy Envinet

Kvalita všech dodávek a služeb pro zákazníky je ověřována dozorovými audity Integrovaného systému řízení. Firma si tak udržuje certifikovaný systém řízení podle všech pěti norem v oblasti kvality, ekologie, BOZP, řízení IT služeb a bezpečnosti informací.

Za poslední 2 roky udělala společnost ENVINET celou řadu významných kroků pro upevnění pozic na domácím a zahraničním trhu. V oblasti mezinárodních vztahů bylo podepsáno Memorandum o spolupráci s jihokorejským jaderným lídrem KEPCO a s ruskou společností Rosatom Overseas. V rámci obchodní mise proběhla prezentace ve Vietnamu, rozvíjí se možnosti podnikání v Saudské Arábii, kde byla navázána spolupráce s Ústavem jaderného výzkumu v Královském centru pro vědu a technologie. Zkušenosti v oblasti uvolňování radioaktivních odpadů do životního prostředí, vývoje scintilačních detektorů a nových typů radiometrických systémů jsou předávány na mezinárodních odborných konferencích.

Pracovníci firmy jsou zapojeni do řady zajímavých mezinárodních projektů. V rámci Evropského výzkumného metrologického programu probíhá spolupráce na vývoji metrologických postupů pro nakládání s radioaktivními odpady. Významná je i účast v řídicím výboru mezinárodní sítě LABONET, která pod záštitou Mezinárodní agentury pro atomovou energii tvoří postupy pro charakterizaci radioaktivních odpadů. V rámci spolupráce s Laboratoří jaderných problémů Spojeného ústavu jaderných výzkumů v ruské Dubně se firma podílí na dodávkách vysoko objemových scintilačních detektorů do podzemní laboratoře v Modaně ve Francii.

Ve Společném výzkumném centru v italské Ispře pokračuje dlouhodobá spolupráce v rámci vyřazování jaderných zařízení z provozu a charakterizace vysokoaktivních kapalných odpadů. Na Jaderné elektrárně Ignalina v Litvě byl dokončen projekt FRM, který potvrdil vysokou technologickou úroveň v oblasti charakterizace odpadů a jejich uvolňování do životního prostředí. V loňském roce byla úspěšně ukončena realizace jedné ze stěžejních inženýrských zakázek pro PET centrum v ÚJV Řež. Úspěšný vývoj informačního systému MonRaS vyústil v instalaci tohoto systému sloužícího pro shromažďování, vyhodnocování a zveřejňování dat komplexního radiačního monitorování území České republiky do Krizového koordinačního centra Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Společnost ENVINET se v r. 2012 stala součástí skupiny Nuvia, jaderné divize společnosti Soletanche Freyssinet, světového lídra v oblasti specializovaného inženýringu, která působí ve stovce zemí, zaměstnává 17 000 lidí a v roce 2012 dosáhla obratu 2,2 miliardy EUR. ENVINET od tohoto propojení očekává další rozvoj firmy především v jaderné oblasti, zajímavé zakázky na území západní Evropy a celkové posílení pozic na domácím a zahraničním trhu.
ENVINET a.s. se aktivně podílí i na životě regionu Třebíčska, její zástupci pracují v představenstvu Okresní hospodářské komory, pravidelně podporuje charitativní projekty a volnočasové aktivity mládeže, sponzoruje zařízení pro tělesně a duševně handicapované spoluobčany a řadu kulturních akcí na Třebíčsku. Rovněž aktivně vystupuje v rámci sdružení právnických osob Energetické Třebíčsko, které usiluje o prodloužení provozu JE Dukovany a o výstavbu 5. bloku.


Napsat komentář

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>