Milí zářící spolustudenti,

doufám, že se přes prázdniny nerozpadly vaše znalosti pod 1/e-část původní hodnoty, a vítejte v dalším akademickém roce. Ten bude z hlediska senátního na ČVUT rokem supervolebním. „Velký“ akademický senát ČVUT volí osobu navrženou na rektora. A my na našem vlastním písečku „malého“ senátu Jaderky budeme volit kandidáta na děkana. A vy se toho taky zúčastníte! Ale pěkně popořádku.

AS naší fakulty se sešel 30. září. Nejdříve jsme si všimli odchodů z našich řad. Do senátu se tak dostali Jana Papoušková a Lucka Strmisková (za studenty studující v Praze) a František Navrkal (za studenty studující v Děčíně). Mandát zanikl místopředsedovi Ing. Karlovi Břindovi, který už v Paříži baští žáby, a tak bylo nejprve nutné vybrat nového studentského místopředsedu. Formálním krokem pak bylo schválení textu vyhlášení příjímacího řízení na příští rok. Takže pokud máte mladšího bratříčka nebo sestřičku, bude to zase v klidu bez přijímaček!

Následně už jsme měli možnost poslouchat oba doposud přihlášené kandidáty na rektora, kteří se přišli ucházet o podporu AS FJFI. Nejdříve se představil profesor Konvalinka z fakulty stavební – prof. Konvalinka byl 8 let předsedou AS ČVUT, dle svých slov je spíše pedagogem než vědcem. Poté vystoupil se svojí vizí docent Petráček z naší fakulty. Všichni jistě víte, že doc. Petráček je současným prorektorem pro vědeckou a výzkumnou činnost. Při tajném hlasování pak obě jména obsahovalo 8 lístků, jméno pouze doc. Petráčka 7 a pouze prof. Konvalinky 1. Oba tak nakonec byli podpořeni AS FJFI. Vlastní dojem z přímého porovnání obou kandidátů si je možné udělat na plenárním zasedání akademické obce 21. října od 13:30 v sále Masarykovy koleje.

AS pak řešil volbu kandidáta na děkana. Vyhlášení volby už proběhlo, takže se můžeme těšit na uzávěrku návrhů (1. listopadu) a zveřejnění seznamu kandidátů (4. listopadu). A pak už chystejte záludné otázky na kandidáty na zasedání akademické obce 11. listopadu na Břehovce (pravděpodobně bude uděleno děkanské volno, takže můžete zvážit výlet do ZOO). Pro toho, kdo se volebního zasedání AO ještě neúčastnil, upozorňuji, že budete moci hlasem v tajném hlasování podpořit vámi vybraného kandidáta. Akademická obec tak usnesením doporučí kandidáta akademickému senátu, který následně vybírá v tajném hlasování kandidáta, který je rektorovi navržen na děkana.

No, a protože máme ten supervolební rok, tak můžete využít také své aktivní volební právo. Ať už třeba do AS FJFI nebo do AS ČVUT (anebo na děkana). Uzávěrka přijímání kandidátů je 15. listopadu (do 12.00). Samotné volby pak proběhnou 25. – 27. listopadu. Upozorňujeme, že volby nejsou výzvou k Mistrovství FJFI v tapetování zdí, mramorovaných ploch a oken fotografií svého indexu s áčkem od prof. Pelantové. Pro volby budou určeny příslušné nástěnky.

Protože se nám blíží konec vyplňování ankety za letní semestr, apelujeme na všechny studenty, aby ji pokud možno (co nejkvalitněji) vyplnili. Pokud vše proběhne ideálně, organizační výbor předá Zlaté křídy nejlepším cvičícím a přednášejícím na výroční Bažantrikulaci! A nechcete přeci, aby váš oblíbený cvičící zase ostrouhal, a vy jste s ním museli zapíjet žal…

A na závěr upozornění. Bohužel se nám rozmnožili bažanti a vzhledem k tomu, že pan tajemník Vrána už nemá kde jinde ty ptáčky chovat, byla na dopoledne na jejich odchov určena voliéra ve studovně. Je pravděpodobné, že po zimním lovu bude studovna dopoledne opět volně přístupná.


Napsat komentář

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>