OLYMPUS DIGITAL CAMERASpolupráce naší fakulty s dalšími technickými fakultami po celém světě má snad jen pozitiva. Jedním z nich je například možnost jejich návštěvy. Právě díky této družbě jsme se my, studenti čtvrtého ročníku katedry jaderných reaktorů, dostali na Slovensko. Dvoutýdenní exkurze po východní Evropě započala v Bratislavě. Docent Háščik z FEI STU Bratislava nám zařídil vskutku zajímavý program, který obsahoval nejen exkurze po celém Slovensku, ale taktéž výlety do dalších dvou východoevropských zemí – Rakouska a Maďarska. Bratislavská etapa, která trvala celý týden, obsahovala návštěvy slovenského dozorného orgánu, výcvikového centra jaderného personálu v Trnavě a dále například návštěvy velikého vodního díla Gabčíkovo. Zaměstnanci navštívených zařízení nám vyšli maximálně vstříc a provedli nás místy, kam běžný smrtelník nesmí strčit ani prstíček. Stát v dutině mezi masivním oběžným kolem a generátorem vodní elektrárny nenechá žádného člověka chladným. Pomyšlení na sílu, kterou člověk za pomoci tohoto stroje zkrotil, je až dojímavé.

Slovenští bratři nastavili vysokou laťku, co se týče kvality exkurzí. Plánovaný výlet do Vídně se slíbenou návštěvou pulsního reaktoru TRIGA nás, reaktorové fyziky, extrémně přitahoval. Bohužel jsme se při prohlídce dostali ke skupině mentálně slabších středoškolských studentů. Kolem reaktoru jsme prolítli, nakoukli směrem do aktivní zóny, která se modře tetelila čerenkovovým zářením, a hned jsme byli taženi k modelu malé železnice. Středoškoláci ožili. My otupěli. Výzkumník-průvodce najednou odkudsi vytáhl kapalný dusík, nakrmil jím vláček a ten se dal do pohybu. Študentům pak německy vysvětloval, proč ten magnetický vláček jezdí. Oni to očividně nechápali a nudilo je to, což se dalo snadno odvodit z toho, že jeden ze studentů si začal rozvazovat turban a jal se jím škrtit kyprého zrzka. Ne příliš dobrý dojem z exkurze nakonec vystřídala příjemná procházka po Vídni, kterou jsme večer uzavřeli, již v Bratislavě, nad sklenicí Kofoly (kéž by v Čechách taktéž všude čepovali Kofolu). Týden postupně ubíhal a blížil se víkend. Program daný nebyl, a tak jsme vyrazili na výlet. Hrad Devín se zdál jako vhodná volba. Následný výšlap na vrch Kobyla a pěší túra zpět do Bratislavy představovala skvělý plán na slunný víkend. První část vyšla. Příjemná procházka, krásná zřícenina, božská panoramata nad soutokem Moravy a Dunaje. Pěší výlet směrem k vrchu Kobyla byl bohužel očistcem. Povodně, které proběhly jen pár dní před naším výletem, zajistily extrémní výskyt komárů. Ušli jsme sotva pár set metrů a museli jsme se vrátit. Jeden zarytý jedinec však překonal bolest a i přes všudypřítomný hmyz s bodavě sacím ústrojím výlet dokončil. Vzdejme mu tímto hold!

Druhý týden se nesl v duchu cestování směrem na východ. Nejprve nás čekal celodenní exkurz do Budapešti, kde jsme navštívili školní reaktor. Budova vskutku impozantní, lehce připomínající „blob“ od již zesnulého architekta Kaplického, avšak z mého pohledu mnohem povedenější. Ono celý areál byl po architektonické stránce zajímavý a působil uceleným dojmem. Následoval výjezd kamsi do kopců nad městem, kde se rozkládal výzkumný institut, taková maďarská Řež. Celý prostor kromě svého původního jaderného poslání plní taktéž funkci přírodní rezervace. Díky klidu a izolaci se zde mohou nerušeně vyskytovat a množit vzácné druhy živočichů i rostlin. V institutu nám byl ukázán reaktor, který je sourozencem řežské Elvíry, prohlédli jsme si laboratoře pro testování teplotních polí v tlakových nádobách jaderných reaktorů i měřící stanice radiační ochrany v celém areálu. Následně jsme sjeli zpět do města, kde jsme se prošli po proslulém lanovém mostě, zdáli si prohlédli parlament a po krátké procházce jsme opět směřovali zpět na Bratislavu. Další den jsme navštívili JE Jaslovské Bohunice, kde jsme se střetli s idolem našeho mládí. Pamatujete si ještě hrdinného kybernetického strážce pořádku Robocopa? Siláka s naleštěným kovovým brněním. Přesunul se z obrazovek na Slovensko do JE Bohunice. Robo Korpa je správňák každým coulem a hlavně milý a příjemný člověk, který byl ochotný zodpovědět každičkou otázku. Exkurze pokračovala v astronomickém duchu, a tak jsme navštívili hvězdárnu Stará Lesná a taktéž věhlasný Lomnický štít. Bohužel nám nevyšlo počasí a viditelnost byla snad jen tři metry. Naštěstí jsme na vrcholu měli dohodnutou exkurzi do observatoře pro zkoumání sluneční koróny. Cestování lanovkou zpět bylo opět záživné. Dva metry lana a pak jen bílo. Naštěstí dole v údolí byla viditelnost normální a my jsme si mohli plně užívat krásné scenérie včetně opálených domorodců čekajících na mezi na vhodnou příležitost k nasednutí do zastaveného vlaku. Nesmí se opomenout exkurze na přečerpávací vodní elektrárnu Čierny Váh. Famózní to stavba. Již nikdy v životě se asi nedostaneme do tak úchvatných prostor. Náš průvodce nás nejprve protáhl kompletně spodní částí elektrárny. Následně jsme byli vzati přímo do skály k přívodnímu potrubí a poté nás vyvezli důlním výtahem přímo k horní nádrži, kde nám byla ukázána i revizní šachta u paty nádrže. Náš průvodce na chvíli zhasl všechna světla. To hrobové ticho a černočerná tma nám zůstanou v paměti napořád.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Exkurze končí a my se vracíme vlakem zpět do Prahy plni zážitků a zkušeností z těchto dvou krásných červnových týdnů.


Napsat komentář

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>