Zdravím z „velkého“ senátu! V této pravidelné rubrice bych vás rád informoval o dění v Akademickém senátu ČVUT (dále jen AS). Výčet událostí bude zcela subjektivní a neúplný, protože se domnívám, že našince by detaily o schvalování Statutu Fakulty architektury a další podobné lahůdky příliš nezajímaly. Pokud se mýlím, napište na novakra9@gmail.com a dozvíte se tolik detailů o jmenování členů Správní rady Univerzitní mateřské školky Lvíčata, kolik si jen budete přát. Pokusím se vybrat ty informace, které jsou v rámci naší školy a naší fakulty nejdůležitější.

Na začátku roku byly hlavní náplní zasedání volby – byl volen předseda AS, místopředsedové za akademickou a studentskou obec a předsedové jednotlivých komisí. Těch má AS celkem sedm: Hospodářská komise, Pedagogická komise, Legislativní komise, Komise pro rozvoj a vědu, Studentská komise, Komise pro SÚZ a nově zřízená Komise pro informační strategii. Většina práce v AS probíhá právě tam – komise „předžvýkají“ materiály týkající se jejich kompetence a předají je s konkrétními názory a připomínkami ostatním senátorům, kterým tak usnadní práci s jejich schválením či odmítnutím. Nebudu vás zahlcovat jednotlivými jmény, jen bych snad vypíchnul, že místopředsedou za studentskou obec byl zvolen Michal Jex z naší fakulty. Dalším krokem je ustanovení členů jednotlivých komisí, vyjádření se k novým prorektorům, schválení členů Vědecké rady ČVUT, volba zástupců do komise pro hodnocení projektů Fondu na podporu celoškolských aktivit,… Opět jedno jméno za všechny, Vojtěch Petráček – prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost.

Jedním z velkých témat probíhajících Senátem je ČIIRK – Český Institut Informatiky, Robotiky a Kybernetiky, jenž se pomalu a jistě odštěpuje z FELu. První věcí, jež nám prošla rukama, je Smlouva o dohodě uzavřená mezi ČVUT a Občanským sdružením Pro Hanspaulku. Tomuto sdružení se různými podezřelými metodami dařilo blokovat stavbu na pozemku nespadajícím pod jeho oblast zájmu. Výše uvedenou smlouvou ČVUT odvrací soudní žalobu a získává možnost stavět. Na druhou stranu se vzdává možnosti provozovat sportovní činnost na některých venkovních pozemcích na Podbabě, jež Občanské sdružení chce začlenit do plánovaného Centrálního parku Hanspaulka. Podle předběžných informací to zatím vypadá, že bude i za co stavět, že Ministerstvo financí stavbu podpoří v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a že stavba by mohla začít už v srpnu.

Dalším chystaným objektem na Vítězném náměstí je „Dejvice center“. Ve zkratce – na pozemcích, které v současnosti patří ČVUT, VŠCHT a hlavnímu městu Praha by developer Sekyra Group rád postavil obchodní centrum a na straně přilehlé ke kampusu ČVUT i alespoň jednu budovu určenou pro akademické účely. Takže ČVUT odkoupí pozemky, již se VŠCHT rádo zbaví, developer si na nich postaví obchodní centrum a my za odměnu dostaneme novou budovu, do které by se například mohla sestěhovat Fakulta dopravní. V souvislosti s utužováním dejvického kampusu padla zmínka i o pokusu převést Technickou knihovnu do vlastnictví ČVUT.

Za zmínku jistě stojí i programové prohlášení nového vedení ČVUT v čele s rektorem Konvalinkou. Ten si za své cíle klade například sjednocení rozvrhů a harmonogramů a zavedení elektronického indexu. V plánu je rovněž zkvalitnění habilitačního řízení, zřízení pracoviště pro řízení celoškolských projektů. Ohledně studijních záležitostí by si nový rektor přál zvýšit počet studentů, kteří odjíždějí studovat do zahraničí a naopak, kteří ze zahraničí přijíždí studovat k nám. Zefektivnění práce rektorátu a Výpočetního a informačního centra (například ustanovením nového prorektora, do jehož kompetencí uvedené centrum spadá) je rovněž jedním z cílů.

A teď už k něčemu bližnímu naší fakultě. Kvůli přijímání studentů „nad limit“ bude muset FJFI v příštím roce platit dost nefinancovaných studentů na ČVUT. Co to znamená, nad limit? Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má pro každou vysokou školu stanovený počet studentů, jež jí proplatí, při nedosáhnutí tohoto limitu o 10 % se směrné číslo na příští rok o stejné procento sníží. ČVUT tento limit dále rozděluje mezi jednotlivé fakulty. FJFI překročila svůj limit pro první ročník, čímž sice zachránila směrné číslo pro celé ČVUT, ale to na to raději nahlíží jako na manažerskou chybu. Ve vyšších ročnících ale ČVUT svá směrná čísla překračuje, a tady se právě berou ti nefinancovaní studenti. S celou touto záležitostí souvisí i snaha rektora zavést na všech fakultách od akademického roku 15/16 přijímací zkoušky.

Na závěr už jen pár zajímavostí, o kterých se člověk na zasedáních jen tak mimochodem doslechne. Věděli jste, že první dva týdny semestru, po které si můžete libovolně zapisovat a škrtat předměty vůbec nejsou takovou samozřejmostí, jak by se mohlo zdát? Na mnohých dalších fakultách se za podobné úkony platí speciální poplatek v řádu desetikorun za předmět. Další zajímavostí by mohlo být to, že Fakulta biomedicínského inženýrství má jeden celý studijní program v ruštině. A jako poslední perličku bych uvedl třeba to, že v souvislosti se současnou situací na Krymu ČVUT vypíše mimořádná stipendia pro pět ze svých stávájících studentů z Ukrajiny a pro pět nových.


Napsat komentář

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>