Přestože noví senátoři byli zvoleni již koncem minulého roku, o jejich činnosti nebylo zatím v Corpus Omne napsáno mnoho. Je čas to napravit a vězte, že v akademickém senátu bylo tentokrát poměrně rušno!

Nově zvolení senátoři se sešli na ustavující schůzi 2.12.2013 a jak už to u všemožných zastupitelských orgánů bývá, nejprve bylo třeba zvolit si předsednictvo. Staronovým předsedou AS se stal Tomáš Trojek (předseda AS spolu s děkanem, proděkany a tajemníkem tvoří vedení fakulty), místopředsedy za akademické pracovníky a za studenty po řadě Tomáš Hobza a Jirka Slabý a tajemníkem senátu, jehož hlavní povinností je připravovat zápisy z jednání, Dušan Kobylka.

Další průběh jednání však už směřoval k blížící se volbě děkana, bylo třeba zvážit, zda v komisi pro sčítání hlasů jsou rovnoměrně zastoupeny všechny části akademické obce, a pak tuto komisi schválit, určit moderátora shromáždění (stal se jím Tomáš Hobza), vyjádřit se k tomu, zda je vhodné scházet se jako senátor s kandidátem na děkana (ano, ale doporučuje se přítomnost svědka) a tak dále.

Samotná volba děkana, které se řada z vás určitě zúčastnila, pak proběhla 12.12. Akademická obec svým hlasováním tentokrát akademickému senátu značně zjednodušila rozhodování, vyjádřila se totiž jasně ve prospěch prof. Jexe (47:43 mezi akademickými pracovníky a 140:55 u studentů). Není tedy divu, že již v prvním kole tajné volby získal prof. Jex 12 hlasů a prof. John pouze hlasů 5.

Výsledky volby děkana už pravděpodobně všichni znáte, zajímavější jsou snad diskuse, které se prezentacemi vizí jednotlivých kandidátů rozdmýchaly. Diskutovalo se například o možnosti rozšířit v zimním semestru prvního ročníku bakalářského studia výuku středoškolské matematiky a fyziky, aby se tím smazaly rozdíly ve znalostech přicházejících studentů. Zejména zástupci Katedry matematiky s tímto krokem nesouhlasili, protože současnou podobu pomoci studentům s nedostatečnými základy v matematice považují za dostatečnou (Existují předměty jako Matematické minimum a studenti se mohou obrátit na cvičící.). Navíc by se nižší úrovní mohli odradit studenti ze střední školy dobře připravení. Jako jistý kompromis vznikl nápad zavedení tzv. tutorů z řad starších studentů, kteří by prvákům vysvětlili látku z perspektivy někoho, kdo měl nedávno podobné problémy. Tento nápad získal podporu prof. Jexe a jak jste se mohli dočíst na plakátech vyvěšených po škole, opravdu byl zrealizován.

Nový děkan mimo jiné jmenuje nové proděkany a akademický senát má za úkol návrh na jejich jmenování projednat. Na zasedání 10.3. jsme tedy mohli vyslechnout vize a priority prof. Beneše (staronového proděkana pro pedagogiku), doc. Šnobla (proděkana pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční styky) a doc. Václava čuby (proděkana pro rozvoj). V oblasti pedagogiky se podle doc. Beneše velké změny nechystají, v kompetenci doc. Šnobla je i doktorské studium, tam je nutné připravit se na reakreditaci studijních oborů. Velkým úkolem pro doc. čubu je vytvoření nových webových stránek FJFI a dobrou zprávou je, že práce na nich už opravdu začala.

Dalším důležitým úkolem akademického senátu je schvalování hospodaření za minulý rok a rozpočtu pro rok letošní. Pan tajemník Vrána nám tedy přednesl principy, podle kterých je rozpočet (aneb přerozdělení financí mezi jednotlivé katedry) sestavován. Pokud by vás tento „Vránův vzorec“ zajímal blíže, najděte si Směrnici Tajemníka č. 12 na Infotaji a uvidíte, že by se dala rovnou otisknout do matematických skript – obsahuje 3 definice i poznámku ke značení. Přerozdělování financí odpovídá do značné míry tomu, podle jakých kritérií FJFI dostává finance od čVUT: hlavní roli hrají pedagogický výkon (počet odučených studentohodin v základním studiu a počet studentů vyšších ročníků vzdělávaných na katedře) a vědecký výkon (takzvané RIV body, které se na FJFI získávají hlavně za vědecké články). Zaběhnuté praxi není moc co vytknout, hospodaření i rozpočet tedy byly schváleny jednohlasně.

Děkuji těm, co dočetli až sem. Na zasedání senátu tento bod přichází většinou zhruba po 3 hodinách, i v tomto článku máte za sebou již skoro stránku úmorného čtení. Přichází bod „Různé“. Přitom právě zde je prostor pro vaše podněty! Jedním z nich bylo třeba to, že jste ve vyhodnocení ankety nenašli všechny příspěvky, které jste tam napsali. Vyšetřování těchto ztrát dat se ujal Tomáš Hobza ve spolupráci s doc. Benešem, vyžádali si veškerá data, která se od správců anktety z čVUT měli dostat zpět na FJFI a zatím to vypadá, že zmiňované příspěvky na FJFI nepřišly, chyba by tedy měla být na straně správců z čVUT. Vyšetřování však stále pokračuje.

Dále si studenti stěžovali na to, že nemají možnost na fakultě tisknout či kopírovat. Pan tajemník senátorům vysvětlil, že zřídit veřejnou kopírku je byrokraticky velmi náročné (je třeba platit za autorská práva, ať už se kopíruje cokoli) a odkázal studenty na kopírovací centrum na Právnické fakulte (dole u zaměstnanecké menzy) nebo na Strojní fakultě na Karlově náměstí. Pokud však jde o konkrétní případy – například tisk protokolů, bylo by možné „něco vymyslet“, snad již brzy vám tedy katedra fyziky nějakým způsobem tisk protokolů umožní.

Bod „Různé“ se sice často protáhne ještě déle, já vás ale už trápit nebudu. Jen dodám, že další podrobnosti o zasedáních AS můžete najít v zápisech na webu FJFI (O Fakultě -> Vedení a akademické orgány fakulty -> AS FJFI -> Zápisy ze zasedání) a že další zasedání akademického senátu se uskuteční 26.5., pozvánku naleznete včas mezi aktualitami na hlavní stránce webu.
Takže pokud vás trápí něco ohledně chodu FJFI, svěřte se svému senátorovi nebo přijïte přímo na zasedání!


Napsat komentář

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>