Ve čtvrtek 9. 10. proběhlo v Akademické restauraci Masarykovy koleje první poprázdninové zasedání zástupců studentů s ředitelem SÚZ. Hlavním tématem byla plánovaná rekonstrukce Kolejí Strahov. Ta bude zahrnovat opravu a zateplení plášťů včetně výměny oken na blocích 1 až 10 vyjma bloku 8, který je už opravený. Po odvolacím řízení u Úřadu pro hospodářskou soutěž se s konečnou platností stalo vítězem veřejné zakázky konsorcium společností Průmstav a.s. a Walach a.s. s nabídkou ve výši cca 87 mil. bez DPH, jež byla druhá nejnižší. Tu nejnižší s nesrovnalostmi v dokumentaci podala firma se dvěma zaměstnanci, o níž existují důvodné pochybnosti, zda by byla schopna smlouvu naplnit. Stavba bude zahájena oficiálně 1. února a musí skončit do konce srpna, neboť to požadují podmínky dotace od MŠMT ve výši 40 % vzniklých nákladů. Dalším zdrojem financování budou peníze z prodeje podílu v hotelu Krystal, který byl dosud v majetku SÚZ.

Práce začnou výměnou oken, která proběhne ve všech pokojích dotyčných bloků. A to včetně těch, kde už nová okna jsou. V opačném případě by nebylo možné na stavbu uplatnit záruky. Vymontovaná plastová okna budou uložena na ploše za blokem 11 a v budoucnu použita při rekonstrukci bloků 11 a 12. Tyto bloky v zakázce nejsou zahrnuty, protože v době zadávání nebylo jisté, zda by na ně bylo dost peněz. Současný plán počítá s pracemi paralelně na všech opravovaných blocích. Na vyřčený dotaz, zda stavební společnost hodlá opravdu postavit lešení na všech devíti blocích zároveň, odpověděl ředitel Příhoda kladně. Taková podmínka ale ve smlouvě není, takže se to nedá zaručit. Výměna oken bude obnášet tři úkony (doufejme v řádu hodin za sebou), při nichž je třeba zajistit vstup do pokojů – vybourání starých, namontování nových a začištění. Při tom bude potřeba součinnosti ubytovaných. Na každém bloku budou plně informovaní koordinátoři z řad studentů, kteří budou zprostředkovávat komunikaci od SÚZ a zhotovitele. Zejména pak upřesňovat data a časy, kdy dojde na konkrétní patra či pokoje. To umožní ubytovaným studentům včas vyklidit prostor u okna, případně se připravit na úklid. Pokud vše zdárně dopadne, bude první velká rekonstrukce strahovských kolejí ukončena přesně 50 let od jejich kolaudace. To by bylo jistě krásné jubileum. Stávající vedení SÚZ ale slibuje, že to další už by nemuselo být tak „kulaté“. Začíná se hovořit i o rekonstrukci vnitřních prostor kolejí. V současnosti nejčastěji skloňovaná varianta obnáší zúžení chodeb (resp. prodloužení pokojů), výměnu šatnových dveří za užší jednokřídlé a vestavěné skříně v nově vzniklém prostoru. Naproti tomu se nepočítá s propojením pokojů do dvojic (tak jako je to na bloku 8), ani změnou dispozic sociálních zařízení. Ta by zůstala na koncích chodby. Hlavním překážkou je tak jako obvykle zdroj financování.

David Blatský


Napsat komentář

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>