Básně na zadaná slova: POŠTA, VRÁNA, KOBYLKA, TOLAR, ŠKODA, SVOBODA


JNG (1. místo)

Českou Poštou přišel mi dnes ovar
Stálo mě to jenom tolar
Vrána z rána naříká
Že pro ovar utíkám
Byla by to velká škoda
Ovar, toť pro mě svoboda
Pošťačka je debilka
Hladová jak kobylka
A proto mi snědla ovar
Který mě stál celý tolar


Jaguáři (2. místo)

Tam, kde stála k poště brána
Proletěla černá vrána
Pokálela střechu domu
Způsobila tolar škodu
Asi za půl hodinky
Proběhly tu kobylky
Sežraly nám úrodu
Mají totiž svobodu


Amazonky (3. místo)

Hnedle takhle zrána
Vzbudila mě vrána
Jedla zrovna kobylku
Zbaštila ji za chvilku
To je ale škoda
Že ji takhle zbodla
Nedala ji svobodu
Hodíme ji do hrobu


Napsat komentář

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>