Je tradicí, že se druháci na Jaderce ucházejí o stipendium od GE Foundation. Často je několik z nich úspěšných. V tomto článku bych se jako jeden z nich chtěl podělit o svoje zkušenosti.

Ze začátku jsem se samozřejmě obával, že se z toho vyklube náborová akce společnosti GE. Jak jsem později zjistil, není tomu tak. Tento program (jde totiž o více než jenom o stipendium) organizuje Institut mezinárodních studií (IIE) a je financován filantropickou organizací GE Foundation, která své finance získává od společnosti GE. Na akcích tohoto programu je modrobílé logo často k vidění, ale vždy spíše ve sponzorském kontextu. Jedná se tu o koncept „corporate social responsibility”. Ten spočívá v tom, že úspěšná firma investuje do rozvoje regionu, ve kterém působí, aby zabezpečila vznik schopných obchodních partnerů a ekonomickou stabilitu a také si udržela dobrou pověst.

Jak napovídá oficiální název tohoto programu „GE Foundation Scholar-Leaders Program”, cílem je především podpořit rozvoj schopných a zodpovědných studentů, kteří by v budoucnu mohli vést a inspirovat další lidi a obecně přispět k rozvoji regionu. V tomto duchu se nese celý program, který proto kromě velkorysého stipendia (1500 EUR ročně po 2 roky studia) zahrnuje také seminář pro rozvoj vůdčích schopností (Leadership development seminar). Nabízí také mnoho příležitostí k navázání kontaktů s dalšími studenty, ale i podnikateli a jinými zajímavými osobnostmi. V neposlední řadě se požaduje během následujících dvou let odvést alespoň 50 hodin komunitní práce ročně.

Nyní vám popíšu, jak to probíhá. Vše začalo vyplněním obsáhlého formuláře na stránce www.scholarshipandmore.org. Do něj se zadávaly informace o dosavadním studiu, o osobním ročním rozpočtu, výčet dosavadních pracovních zkušeností a účastí v různých projektech a komunitních akcích. Navíc byly třeba dvě reference od lidí, kteří se mnou na něčem spolupracovali. Třešničku na dortu představovala motivační esej o délce maximálně 1000 slov.

Jak už asi začínáte tušit, bylo hlavně potřeba ukázat, že máte ambice něco dokázat, že vám svět kolem Vás není lhostejný a že se nebojíte vést menší skupinu za nějakým cílem. Mně kupříkladu pomohla moje aktivita v rámci Týdne vědy na Jaderce a práce na tokamaku GOLEM. Společně s životopisem a výpisem známek z posledních semestrů (nebojte, není nutné mít průměr 1.0) se pak formulář poslal do Maďarska do evropské pobočky IIE. Po několika měsících následoval pohovor v angličtině v Praze. Z celé republiky bylo vybráno 8 studentů (kupodivu jich je čím dál více z moravských univerzit). Až během slavnostního předávání, působícího velmi prestižně (v rezidenci amerického velvyslance), jsem se začal zamýšlet nad tím, do čeho jsem se to vlastně dostal.

O několik měsíců později, na začátku letních prázdnin, se konal již zmíněný pětidenní seminář, jehož jsme se zúčastnili společně se studenty z Maďarska, Polska a Rumunska. Během tohoto semináře jsme měli mnoho příležitostí seznámit se s ostatními studenty, lidmi ve vedoucích pozicích v GE a jiných firmách a několika podnikateli (moderněji označovanými jako „entrepreneurs“). Ti také přednášeli nebo se účastnili debat. Později se ukázalo, že tento „networking“ byl jedním z hlavních cílů semináře. Nakonec jsme nové kontakty umocnili dvěma dny team-buildingu v přírodě.

Seminář byl do značné míry cílený na studenty plánující spíše podnikatelskou nebo korporátní kariéru. To však neznamená, že to pro mě byla ztráta času. Přinejmenším jsem měl možnost se v tomto prostředí zorientovat a udělat si o něm lepší obrázek. Debaty a přednášky o vůdcovství mě donutily se zamyslet, zda bych se touto cestou vůbec chtěl ubírat. V neposlední řadě jsem poznal plno zajímavých lidí s podobnými zájmy.

Požadavek komunitní práce může zprvu působit jako přítěž, ale pro mě to byl impuls konečně začít organizovat diskuzní platformu na FJFI, o čemž jsem už dlouho uvažoval.

Dohromady mě tedy tento program přiměl k zamyšlení nad mými schopnostmi a cíli a podporuje mě v jejich rozvíjení. Pokud jste ve druháku a máte o takovou příležitost zájem, můžu Vám tento program doporučit, přestože možná není primárně cílený na akademickou sféru.

Ondřej Grover


Napsat komentář

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>