Zlatou křídu uděluje Studentská unie dvakrát ročně. Za letní semestr předchozího akademického roku (AR) je udělována na Bažantrikulaci a za zimní semestr současného AR na Všejaderné fúzi.

Do soutěže jsou nominováni ti přednášející a cvičící, jejichž známka v anketě není horší než 1,5 a byli-li ve své kategorii* hodnoceni alespoň deseti procenty účastníků, minimálně však třemi studenty.

Říkáte si, že jsou znevýhodněni přednášející/cvičící, jejichž předmět mají zapsání jen dva a méně studentů? Nikoli. I na toto tvůrci Zlaté křídy mysleli. Takovýto přednášející či cvičící se soutěže smí zapojit, pokud Anketu vyplnili všichni studenti jeho předmětu.

Kategorie:

Přednáška, cvičení;

Povinný předmět, volitelný předmět;

1.ročník BS, 2.ročník BS, vyšší ročník a MS;

zápočet, zkouška, klasifikovaný zápočet;

velký předmět (100 a více lidí), střední předmět (10 < studenti < 100), malý předmět (max 10 lidí).

Zdroj: Statut ceny Zlatá křída dostupný na www.fjfi.cvut.cz/download/StatutZlataKrida.pdf

Každý semestr se udělí celkem 20 diplomů těm přednášejícím a cvičícím, kteří v dané kategorii získali nejlepší známku. Diplomy se udělují za jednotlivé předměty, takže někteří vyučující mohou získat více diplomů. Zlatá křída se uděluje za výuku obecně a vyučující tedy nemůže získat více než jednu Zlatou křídu za semestr. A co letošní vyhlášení Zlaté křídy?

Zlatou křídu letos získali: Hrivnák Jiří, Krbálek Milan a Pelantová Edita.

Diplomy za LS 2013/2014:

Petr Ivo, Elektřina a magnetismus (cvičení)

Schmidt Josef, Elektřina a magnetismus (cvičení)

Čechová Miloslava, Ruština Z3

Mikyška Jiří, Matematická analýza A2 (cvičení)

Fučík Radek, Matematická analýza A4 (cvičení)

Svoboda Vojtěch, Fyzikální seminář

Ambrož Petr, Publikační systém LaTeX

Liška Tomáš, Fulltextové systémy

Pelantová Edita, Matematická analýza A2

Bílý Tomáš, Jaderné reaktory

Pelantová Edita, Teorie čísel

Čtyroký Jiří, Optoelektronika

Krbálek Milan, Seminář matematické analýzy B2

Břeň David, Elektřina a magnetismus (cvičení)

Hrivnák Jiří, Elektřina a magnetismus (cvičení)

Štefaňák Martin, Termodynamika a statistická fyzika (cvičení)

Hrivnák Jiří, Teoretická fyzika 2 (cvičení)

Masáková Zuzana, Diskrétní matematika 2

Krbálek Milan, Matematická analýza B4

Kateřina Chytrá
Anna Povolná


Napsat komentář

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>