V pondělí 9. 3. 2015 proběhlo další zasedání Akademického senátu FJFI. Zasedání bylo tradičně delší a tentokrát v duchu čísel. Proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky pan docent Šnobl informoval o připravovaných změnách ve stipendiích prezenčních doktorandů s cílem zvýšení motivace studentů. Velkou kapitolou bylo hospodaření naší fakulty v roce 2014. Pan tajemník podrobně vysvětlil všechny příjmy a výdaje a ukázal se jako dobrý hospodář při srovnání hospodaření v minulých letech. Jak se financování fakulty bude vyvíjet v dalších letech, je tak trochu ve hvězdách.

Velká část zasedání byla věnována nové webové prezentaci fakulty. Paní doktorka Dvořáková představila nový web portálu Jaderka.cz. Stránka by měla být spuštěna během měsíce dubna. Pokud Vás ale již teď zajímá nový vzhled Jaderky.cz, testovací verze stránek je přístupná na adrese jaderka.owi.cz/www. Současně se před svým spuštěním nachází také oficiální stránka Jaderky. Její novou podobu představil Jan Čepila z Katedry fyziky. Cílem nové webové prezentace Jaderky je zlepšit orientaci na stránkách a graficky se přiblížit moderním webům. Během prezentace proběhla také diskuze, co by bylo vhodné na stránky umístit – například rezervační systém učeben. Připomínkována byla také nutnost aktuálnosti informací na webových stránkách a umístění informací spíše praktického charakteru. Nové stránky budou spuštěny během dubna a graficky se podobají novým stránkám celé univerzity.

Na první pohled úsměvným bodem tohoto zasedání byl bod „nedostatečný úklid na FJFI“. Pan docent Pošta přednesl své námitky na úroveň úklidu v některých školních prostorách a současně navrhl možná řešení. Jako reakci pan tajemník objasnil organizaci úklidu a přislíbil řešení problémů – například umytí oken. Celkem živá diskuze na toto téma vyústila v ujištění, že pokud budete nespokojeni s úklidem na fakultě, stížnosti tak jako poruchy můžete nahlásit na vrátnici, pan tajemník má o všem přehled :-).

Na závěr se Akademický senát věnoval změnám studijního řádu na celém ČVUT. Diskuze byla zaměřena na nejpalčivější body a to krácení počtu možných pokusů na zkoušku při druhém zápisu, složení komise pro komisionální zkoušení, zrušení fialového diplomu a započítávání kreditů z povinných předmětů pro další průchod studiem. Tato diskuze byla pouze informativní a měla podpořit naše zástupce v Akademickém senátu ČVUT, kde je nový studijní řád projednáván.

Nezapomeňte, že zasedání senátu je veřejné, takže se můžete přijít podívat, jak to tam chodí i vznést své připomínky, nebo kontaktujte své studentské senátory. Další zasedání proběhne v pondělí od 14 hodin 18. 5. 2015, jen počítejte, že to je na dlouho ;-).

Iveta Terezie Pelikánová


Napsat komentář

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>