Jak jste možná někteří zaznamenali, na Jaderce právě proběhla Jaderná videosoutěž. O co šlo a jak se povedla?
VideoSoutez_1
Nápad na Jaderce udělat videosoutěž se zrodil ve třech hlavách. Eda Šubert přišel s nápadem, že by bylo fajn natočit nějaká zajímavá videa z prostředí fakulty a případně i nějaká populárně-naučná. Nezávisle na něm Dan Hnyk přemýšlel o tom, že by se hodilo natočit nějaké propagační video Jaderky, aby se o ní dozvědělo více lidí. Jak to už na naší fakultě s těmito věcmi bývá, netrvalo dlouho a paní doktorka Dvořáková, tehdy ještě Balková, naše nápady spojila a navíc z toho vznikla videosoutěž.
Cílem videosoutěže bylo pobídnout studenty a pracovníky fakulty, aby natočili videa více či méně spojená s naší fakultou. Zároveň jsme chtěli vytvořit jakýsi ekosystém, v rámci kterého budou vznikat videa pod taktovkou našeho dvorního kameramana Edy Šuberta. Podařilo se nám to? Posuďte sami…

Překvapivé statistiky
Od vyhlášení videosoutěže dohromady vzniklo téměř 50 videí. Celý youtube kanál Jaderky youtube.com/videofjfi už čítá více než 20 000 zhlédnutí a celkově téměř 50 000 minut čistého času promítání. Jen soutěžní videa, kterých nakonec bylo šest, se na tomto počtu podílejí téměř z jedné třetiny (asi 6 000 zhlédnutí).

Co můžete vidět
Natočená videa jsou opravdu všehochuť. Od matematických zajímavostí a triků (Jak násobit bez násobilky), prolezení všech možných zákoutí fakulty (Jak vypadá Hyperion), historie počítačů (O počítači Ural), záznamy různých akcí (Noc na Jaderce), rozhovory s profesory (O studentském životě na FJFI s prof. Jexem) až po videa ze života Jaderňáka (Den Jaderňáka). Nejen že tato videa slouží jako skvělý propagační materiál, ale i zasloužilí Jaderňáci si přijdou na své a mohou se dozvědět například něco o svém oblíbeném tajemníkovi. Neváhejte tedy navštívit youtube.com/videofjfi a najít si to své.

Vyhlášení videosoutěže
Ačkoliv se dá už z předchozího říci, že videosoutěž byla, je a bude úspěchem, přeci jen je to video-soutěž a jako taková se neobejde bez vyhlášení vítězů a slavnostního zakončení. VideoSoutez_3A protože se jedná o oblast filmové kultury, zakončena byla galaodpolednem. To proběhlo 5. března ve studovně Trojanky. Kromě odborné poroty složené z takových velikánů jako jsou pan docent Humhal, doktor Břeň, doktor Mikyška a doktor Štefaňák, nás poctil svou návštěvou dokonce i pan děkan profesor Jex. Porota měla za úkol vybrat jedno video, jehož autor si odnese Cenu poroty. Tím byl největší hrneček ze speciální série 11 hrnečků, které pro nás vyrobili v dílně FOKUS Turnov, která se zabývá integrací postižených lidí do společnosti. Tento hrneček si nakonec odnesl Honza Mareš za video „Zažijte s námi něco nového”. Poté proběhlo veřejné hlasování, které rozhodlo o výsledném pořadí soutěžních videí.
Výherci si pak kromě diplomů a zbylých hrnečku mohli vybrat ještě některou z lukrativních cen, mezi kterými se našli takové špeky jako například Kulinářský majstrštyk doc. Humhala či doc. Pošty, Noc s Davidem Břeněm, fotka s profesorem dle vlastního výběru a další.

VideoSoutez_2
Zmiňme pouze vítězku Amal Magauina za video „Den Jaderňáka”. Kompletní pořadí pak najdete na našem webu video.fjfi.cvut.cz.

Jdeme dál
Pevně doufáme, že tímto vznik dalších videí nekončí. Tedy že se najdou další zájemci, kteří chtějí nějak zvěčnit své působení na této fakultě třeba zajímavým videem.
Videosoutěž sama o sobě je jen jedna z mnoha akcí, které této fakultě dávají studentský život. Ať už to je Všejaderná fúze, Noc na Jaderce, Bažantrikulace, či nějaké dílčí akce, je nezbytné, aby nezanikly, neb součástí úspěšné univerzity jsou její spokojení studenti. To bychom měli mít na paměti a tyto akce podporovat alespoň svou účastí či dokonce přímou spoluprací.
Proto NEVÁHEJTE a TOČTE!

Organizační tým videosoutěže


Napsat komentář

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>