Milí jaderňáci,
o tom, že znáte všemožná lémmátečka a větičky, není pochyb, ale jak jste na tom se znalostí naší almy mater? Corpus Omne pro Vás připravil malý kvíz, který Vaše znalosti a neznalosti důkladně prověří.

Zvládnete správně pojmenovat katedru a přiřadit k ní jejího vedoucího?

KIPL doc. Ing. L _ _ I _ L _ V       K _ L _ O _ A, CSc. [ŘEŠENÍ]
KM prof. Ing. P _ _ E _       _ Ť _ _ Í _ _ _, DrSc. [ŘEŠENÍ]
KF prof. Ing. _ _ _ E       CH _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, CSc. [ŘEŠENÍ]
KDAIZ doc. Ing. _ O _ _ Š       T _ O _ E _, Ph.D. [ŘEŠENÍ]
KJCH prof. Ing. _ _ N       J _ H _, CSc. [ŘEŠENÍ]
KJ Mgr. I _ A       _ A V _ Í _ O _ _ [ŘEŠENÍ]
KFE doc. Ing. _ I _ O _ L _ V       _ _ CH, CSc. [ŘEŠENÍ]
KJR doc. Ing. Ľ _ _ O _ Í _       S _ L _ _ K _ [ŘEŠENÍ]
KSI doc. Ing. M _ _ _ S _ _ V       _ I _ _ U S, CSc. [ŘEŠENÍ]
KMAT prof. Ing. J _ Ř _       _ U _ Z, CSc. [ŘEŠENÍ]
KLI Bc. M _ _ T _ N       C _ H _ _ [ŘEŠENÍ]

Kateřina Chytrá

Katedra inženýrství pevných látek – doc. Ing. LADISLAV KALVODA, CSc.

Katedra matematiky – prof. Ing. PAVEL ŠŤOVÍČEK, DrSc.

Katedra fyziky – prof. Ing. GOCE CHADZITASKOS, CSc.

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření – doc. Ing. TOMÁŠ TROJEK, Ph.D.

Katedra jaderné chemie – prof. Ing. JAN JOHH, CSc.

Katedra jazyků – Mgr. IVA PAVLÍKOVÁ

Katedra fyzikální elektroniky – doc. Ing. MILOSLAV ČECH, CSc.

Katedra jaderných reaktorů – doc. Ing. ĽUBOMÍR SKLENKA

Katedra softwarového inženýrství – doc. Ing. MIROSLAV VIRIUS, CSc.

Katedra materiálů – prof. Ing. JIŘÍ KUNZ, CSc.

Katedra lihového inženýrství – Bc. MARTIN CUHRA


Napsat komentář

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>