V prosinci se uskutečnila Valná hromada SU, která přinesla do vedení Studentské unie spoustu změn. Tou nejvíce viditelnou je příchod nového předsedy. Zajímá Vás jak si v prvních měsících Robin Stržínek ve své funkci vede? Zeptali jsme se ho za Vás!
robin_jaro2015

Kolik Ti je, Robine?
Bude mi v květnu 23 let.

Odkud jsi?
Pocházím z menšího města v Beskydech s názvem Valašské Meziřičí.

Jaká byla Tvoje motivace jít na Jaderku?
Vždycky jsem chtěl dělat matiku a fyziku, můj fyzikář byl z Jaderky a na rozdíl od MatFyzu mi Jaderka přišla taková víc v pohodě, takže volba byla jasná.

Co studuješ teď?
Věnuji se bakalářskému oboru Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, na který bych chtěl navázat později magisterským studiem Radiologické fyziky.

Co si myslíš o holkách na Jaderce?
Na Jaderce je fajn, že tady je to procento ženského pohlaví poměrně vysoké a aniž bych chtěl pomlouvat jiné školy zaměřené na matiku a fyziku, tak slečny na Jaderce jsou oproti jiným školám tohoto zaměření k světu.

Bydlíš na koleji? Bydlel si někdy na Strahově? Jak na tato léta vzpomínáš?
Po Praze jsem vystřídal již několik ubytování. V prváku jsem první semestr bydlel na Hlávkově koleji u Karlova náměstí, kde to bylo super, protože to bylo blízko budově na Trojance. Druhý semestr jsem bydlel na kolejích VŠCHT na Chodově, které byly úrovní výš, ale jejich dopravní dostupnost nebyla tak dobrá. Potom jsem vystřídal nějaké priváty a ve třeťáku jsem strávil rok na Strahovských kolejích. Tam je to tedy trochu „punk“, ale ta jakási kultura, co tam funguje, je skvělá, ti lidi kolem jsou fajn. Ale samozřejmě ty koleje dneska neodpovídají vůbec žádným standardům, tudíž dnes jsem opět na bytě.

Robine, jak Tě napadlo kandidovat na tak zodpovědnou pozici, jakou předseda SUnie jistě je?
Napadlo mě to, vzhledem k mému dosavadnímu působení v rámci SUnie, především pak co se týče přípravy loňské Všejaderné fúze, kde šlo především o shánění sponzorů a letošních přípravách Noci na Jaderce. Tohle vše nějak vyústilo v mou pozdější chuť stát se předsedou SUnie.

Co bylo Tvým úkolem na Noci na Jaderce?
Původně se jednalo pouze o zajištění občerstvení, posléze se z toho vyklubalo ale víc věcí – domlouval jsem kapely, zajišťoval jsem propagaci a lidi, co běhali kolem, aby celá tahle akce proběhla jakš takš v pohodě.

A to Tě tedy začalo bavit?
Přesně tak. Věnoval jsem tomu hodně času, ale dělal jsem to především proto, že mě to bavilo, nějakým způsobem jsem se pro to celé nadchl. A díky tomu a mé vizi, kterou jsem získal během příprav Noci na Jaderce, jsem šel do vedení SU.

Nebál ses nahradit osobnost, která tam byla před Tebou v podobě Michala Jexe?
Bál, nebál. Ono to šlo poměrně těžko, Michal Jex stejně odcházel, takže to muselo být. Určitě je to významná osobnost, kterou jsem nahradil, a ze startu nebylo jednoduché se přiučit všem novým věcem, ale myslím si, že to celkem zvládám, i když se stále ještě učím.

S čím si do té funkce šel?
Šel jsem do toho s cílem některé věci pozvednout, navázat na Michala Jexe, ale jinak hlavně celkově rozvíjet celou SU – například co se týče aktivity na sociálních sítích, dotáhnout do konce věci navenek typu web a snažit se zlepšit komunikaci SU s ostatními studenty. A především bych chtěl dál pracovat na tom, na čem jsem dělal před tím, tedy shánění sponzorů pro dané akce.

Bylo něco, co jsi chtěl již od počátku změnit?
Chtěl jsem mír a lásku pro všechny samozřejmě, ale to asi není ideální funkce na to. (smích) V SU jsem vyloženě nic měnit nechtěl, nemyslím si, že by bylo vhodně dělat nějakou „revoluci“ nebo jiné zásadní změny, protože jak říká Libor Škoda: „Studentská unie je spolek, který je v neustálém rozkladu.“ A udělat nějakou zásadní změnu, to by mohlo SU poškodit na několik let dopředu, protože ti lidé se tu ve velkém točí. Tohle tedy určitě ne. Spíš jsem chtěl využít některých svých vlastností a dovedností a hnát Výkonnou radu a lidi v ní kupředu, aby SU byla více otevřená a aby její akce byly větší, když to půjde.

V lednu proběhla mimořádná Valná hromada (dále jen VH). Proč tak mimořádně a co bylo hlavním předmětem jednání?
Tahle VH se svolávala z důvodu potřeby změnit stanovy, což po nás chtěl rejstříkový soud, který nás bez této změny nebyl ochotný zapsat do spolkového rejstříku. Jednalo se tam především o stanovení statutárního orgánu a určitých vnitřních záležitostech. Je pravda, že se tato VH svolávala poměrně hodně na rychlo, týden předem se to dalo ven, na FB a posílaly se samozřejmě maily členům. Abych pravdu řekl, asi by to chtělo více času na svolání, problémem ovšem bylo to, že nám na to soud dal 15 dní. Ty změny se prováděly během týdne, ale myslím si, že se udělaly správně. Byli ovšem lidi, kteří se k nim v tu dobu nevyjádřili a pak s nimi měli problém. Již teď vím, že se některé věci do budoucna budou muset ještě překopat, ale nijak zásadně bych to už neviděl.

Můžeš nám přiblížit o jaké změny ve stanovách přesně šlo?
Jedná se především o předefinování určitých funkcí. Zrušila se funkce tajemníka, která byla nahrazena funkcí zmocněnce pro středoškolské studenty. Funkce tajemníka byla totiž stejně jen pro člověka, který pořádal letní studentské soustředění TCN a tudíž jsem chtěl, aby název této funkce více odpovídal jejímu skutečnému účelu. To byla jedna věc, kde proběhla určitá změna v pravomocích a jejich udělování. Tajemník měl pravomoc jako celá Výkonná rada dohromady, což pro člověka, který organizuje jednu akci je celkem zbytečné a i nevhodné. Poté se samozřejmě předefinovávaly ostatní funkce, ať už předseda, místopředseda, účetní. To už si potom každý ale může přečíst v nových stanovách.

Ty změny zase budou vráceny zpět?
Ne, určitě se to nebude vracet k původní verzi. Dojde pouze k tomu, že se celá ta věc nějak doladí a zbavíme se pár chyb, které jsme tam později ještě objevili.

Je pravda, že jsi na poslední Valné hromadě předeslal, že na příští řádné Valné hromadě dáš svou funkci k dispozici?
Ano, to pravda je.

Máme to z Tvé strany chápat jako čin zoufalství, nebo snad nějakou formu provokace?
Ne ne, o zoufalství tady jistě nejde. Spíš tím chci ukázat některým lidem, kteří mají jen kritické hlasy a nepřinášejí žádné nabídky řešení, že je tady klidně možnost, ať si to zkusí dělat sami nebo že mohou najít někoho lepšího, kdo tomu bude ochoten věnovat svůj čas. Já na své pozici nijak nelpím, i když jsem byl na VH jednohlasně zvolen.

Co má SU v plánu dál? Jsou nějaké nové akce, na které se studenti Jaderky mohou těšit?
Momentálně především Všejadernou fúzi, která by letos měla být o něco větší, když je to v rámci 60 let fakulty a 20 let SU. Je fajn, že se nám ty výročí takhle sešly. To je tedy aktuálně největší akce. Dále pak zapojení SU FJFI do Majálesu 2015 a do oslav 60 let fakulty, které se chystají. Co se týče nových akcí, tak tam by šel možná uvést Majáles, kterého se SU FJFI do teď nikdy aktivně neúčastnila, ale jinak chceme spíše některé akce rozšířit i mezi lidi mimo fakultu a celkově se je snažit pozvednout. Nejnápadnější to asi bude na běhu 4π ± ε km. A samozřejmě za půl roku Noc na Jaderce číslo 2, která by měla být mnohem větší a doufejme, že i kvalitnější.

Je něco, co by si chtěl našim čtenářům vzkázat?
Čtěte CO, je to super časopis, který vychází čtyřikrát do roka. Mně se na tom nejvíc vždycky líbí především ta pravidelnost, s kterou to vychází. (smích) Ne, opravdu, je to super, že vůbec něco takového máme, že existují lidé, kteří se tomu ve svém volném čase věnují. Také bych Vás rád pozval na všechny akce, které pořádá SU, především právě teď na Všejadernou fúzi. A především Vám všem přeji spoustu studentských úspěchů.

Jak vnímáš postavení SU v rámci školy?
Co se týče postavení, tak je to jak kdy, abych řekl pravdu. Určitě nás škola podporuje, za což jsme jí samozřejmě vděční, už jen tím, že máme svojí samostatnou kancelář, že určitým způsobem podporuje akce, které připravujeme. Na druhou stranu, vždy ta podpora může být větší a člověk by měl být vždy nějakým způsobem nespokojený, aby se věci mohly sunout kupředu.

Jak vnímáš jiné studentské organizace při FJFI?
Předpokládám, že narážíš na sportovním tým Tralalalala. Určitě je vnímám pozitivně, i když někdy jsou určité rozbroje. Ale od té doby, co jsem ve funkci předsedy, se to zatím žádným způsobem neprojevilo. Určitě je třeba v rámci SU a Tralalalala spolupracovat, ať už při shánění sponzorů na akce, abychom si tak říkajíc nelezli do zelí, či abychom si byli schopni v tomhle pomáhat. Určitě je také obdivuji, protože nemají jednoduchou práci – zaštiťovat tolik sportů a především potom Pohár děkana, to není jednoduchá záležitost. Samozřejmě my budeme rádi, když jim budeme moci s něčím pomoct a naopak budeme rádi, když oni budou ochotni pomoct nám.

Teď co se týče Tvých studentských úspěchů a neúspěchů. Je trochu zarážející, že po osobě Michala Jexe, který je nyní doktorandem, je v čele někdo jako Ty. Někdo, kdo není tak říkajíc vzorný student. Střetáváš se s tím nějak?
Zatím jsem na to nenarazil, ale samotného mě zarazilo, když jsem viděl podepsané diplomy na Zlatou křídu, kde byl podepsaný Mgr. Ing. Michal Jex a v tuto chvíli tam bude Nic. a Pouze. Robin Stržínek. Samozřejmě mé studentské úspěchy a neúspěchy je celkem složité téma, ale nemyslím si, že by mě to nějak v mé funkci omezovalo. Každopádně nejsem zcela nadšen, že jsem v této situaci prodlužování studia a budu dělat vše proto, abych to už nějak doklepal.

A nemyslíš si, že Tě naopak bude vykonávání předsedy SU omezovat ve studiu?
Tak určitě, nějaké omezení to klade, ale musí se s tím rozumně nakládat. Jde především o to, nesnažit se dělat všechno za všechny a mít stoprocentní dohled nad tím, což ze startu byla moje představu, ale dnes vím, že to je nereálné. Jde tedy o to systematicky úkolovat lidi a dohlížet na to podstatné a na to, že se rozdané úkoly skutečně plní.

Bereš svoji funkci jako autoritativní?
Funkce předsedy principiálně autoritativní není, protože předseda má co se týče rozhodování Výkonné rady (dále jen VR) stejný hlas jako kterýkoliv jiný člen VR. Samozřejmě, nějakým způsobem to zní autoritativně, ale rozhodně se nesnažím lidi do něčeho nutit. Lidi jsou ve VR dobrovolně, je pravda, že nějakým způsobem přerozděluji práci, ale většinou se přerozděluje tak, že si jen lidi vybírají, co by dělali raději než něco jiného, pokud to jde.

Nyní zase něco o Tobě jako takovém. Pokud bys měl zcela volný den, bez povinností do školy či do SU, jak bys ho strávil?
Pokud to mám chápat, jak by měl vypadat můj ideální den bez povinností, tak by to jistě začalo dopolednem v nějakém pohodovém resortu se snowboardem na nohou, pokračovalo obědem v nějaké kvalitní pizzerii, odpolední projížďkou na skútru. A na večer nějaká vířivka, sauna, plus vše zakončeno s whiskou u krbu, či u nějakého filmu. Samozřejmě vše za doprovodu ženy. (smích)

Vydržel bys měsíc bez telefonu a připojení k internetu?
S ženou po boku a v nějakém hezkém prostředí a při vědomí toho, že nemusím na nic dohlížet, myslím, že by to problém nebyl.

Jaký je tvůj nejzábavnější zážitek ze školní půdy?
Na to nemůžu veřejně odpovědět. (smích)

Můžeš nám sestavit Tvůj žebříček hodnot, zhruba v prvních pěti bodech?
Asi bych to úplně neporovnával mezi sebou, ale určitě by v těch pěti bodech byla rodina, dále pak vztah, přátelé, samozřejmě škola a koneckonců také peníze, protože co si budem říkat, bez nich to dnes úplně nejde.

Na kterém místě na světě bys nejraději žil a proč?
Na to se dost těžko odpovídá. Myslím, že na to jsem stále viděl poměrně málo míst, abych se dokázal jednoznačně rozhodnout. Každopádně Praha je krásné město, kde si jistě život po škole dokážu představit, co se týče zahraničí, tak tam mě jistým způsobem dostala Anglie, kde by mi však asi chyběly hory a sníh, i když by je oceán dokázal jistě nahradit.

Kde se vidíš za pět a za deset let?
No rozhodně s hotovým diplomem z Jaderky, teda doufám, že… :-) Jinak rozhodně doufám, že když ne za 5, tak za 10 let se svou vlastní rodinou. Co se týče práce, tak za 5 let nejspíše někde v oboru z Jaderky, ale lidi co mě znají, ví, že mě táhne spíše business a finance, což je taková má odpověď na to co za 10 let.

Kdo je Tvým životním vzorem?
Asi nemám vyloženě nějakou osobu, kterou bych bral jako TOP a v ní se vzhlížel. Je více lidí, co mě inspirují buď svou upřímností, pílí, pracovními úspěchy nebo snad jen tím, že jsou to hodní lidé. Ale vyloženě vybranou osobu asi nemám. Možná Karel Janeček mě teď tak napadá, ale rozhodně bych ho nebral jako jednoznačnou odpověď.

Je něco, co by si chtěl našim čtenářům vzkázat?
Určitě čtěte CO, je super, že neustále vychází a že jsou lidi, co tomu obětují svůj volný čas. Taky bych rád všechny pozval na Všejadernou fúzi a další jaderňácké akce. A především bych pak chtěl všem vzkázat, že pokud se jim na SU něco nelíbí, nebo by se chtěli nějak zapojit, ať se jistě nebojí přijít nebo nějak zkontaktovat mě nebo kohokoli z rady. Závěrem pak jen popřát všem ať dostudují FJFI dle svých představ

Květa Felklová
Kateřina Chytrá
Jana Vacková


One Response to “Rozhovor s předsedou Studenské unie”

  1. Ondra Lev

    Ahoj,
    kdybyste chtěli znát vtipnou historii, jak a proč vlastně vznikla funkce tajemníka SUnie, můžu dát dohromady vzpomínky s Markem Hlaváčkem.
    Držte se, má to smysl.

    Odpovědět

Napsat komentář

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>