Rok se s rokem sešel, a opět nastal čas uzavřít plesovou sezónu nejočekávanější společenskou událostí akademického roku – Všejadernou fúzí letos s pořadovým číslem XXII. konající se tradičně v Národním domě na Smíchově. Letošní Všejaderná fúze byla o to význačnější, jelikož v tomto kalendářním roce slaví fakulta 60 let od svého založení a výročí slaví i SU FJFI, a to konkrétně výročí dvacáté.

fuze1

Jako každoročně byl ples zahájen premiérou a zároveň derniérou divadelní hry sepsané a secvičené studenty. Hra ,,Bílá smrt, aneb kapitán Beran dnes nevyšetřuje“, z pera Františka Jantače nás zavedla do malebné alpské chaty pana Helmuta, kam se na svou zimní dovolenou vydal policista kapitán Beran doprovázen svou ženou Alžbětou a milovanou tchýní Beátou. Předpokládaná poklidná dovolená strávená lyžováním (a návštěvou lázní v případě paní Beáty) však byla zhacena náhlou přírodní katastrofou, při které byla celá chata zavalena neprostupnou lavinou. Kapitán Beran se tak ocitl uvězněn na dobu neurčitou v jedné budově se dvěma ženami, z nichž jedna mu neustále už od příjezdu neopomínala dávat za vinu naprosto vše, co se událo, od svatby s její dcerou až po samotnou lavinu. Do celé situace pak vstupují dvě naprosto odlišné postavy taktéž ubytované v horské chatě. Jaderňák-matematik, který se do ticha a klidu hor vydal splnit své předsevzetí dopočítat celou Děmidovičovu sbírku, a mladý Gaston vydávající se před ostatními hosty za básníka, ve skutečnosti však uprchlý zločinec a bratr majitele chaty, se kterým společně vykradl banku. Jak jsou tak všichni uvězněni pod jednou střechou, dochází k nevyhnutelné ponorkové nemoci mezi kapitánem Beranem, jeho naivní ženou, která nalezne jisté zalíbení v matematikovi, a v neposlední řadě neustále kritizující tchýní. Aby uchránil svou totožnost, kterou pod vlivem alkoholu prozradil kapitánu Beranovi, a dodržel daný slib, že jej zbaví tchýně, rozhodne se Gaston vyznat paní Beátě lásku. V té chvíli však dojde ke střetu zájmů Gastona, paní Beáty, Helmuta a kapitána Berana, což vyústí v prekérní situaci, ve které paní Beáta drží v šachu služební zbraní kapitána Berana všechny tři muže. Jediný matematik se snaží situaci nevnímat a za podpory Alžběty dále pokračuje v počítání. Situace graduje ve chvíli, kdy se do chaty podaří prokopat záchranáři horské služby, který je však kvůli nastalému nedorozumění postřelen paní Beátou. V této vyhrocené chvíli matematik s nadšením dokončuje poslední příklad z Děmidoviče a se svým novým cílem, Modrou smrtí (Lineární operátory v kvantové fyzice), opouští scénu a ukončuje tak celé dění.

fuze2

Po hře přivítali pan děkan a předseda SUnie příchozí hosty. Po oficiálním uvítání následovalo předání ,,vránovice“, od pana tajemníka. Dále byly předány Zlaté křídy oceňující vyučující s nejlepšími hodnoceními v Anketě za zimní semestr. Oceněni byli Ing. Tomáš Hobza, Ph.D., Ing. Petr Novotný, Ph.D. a Mgr. Miloslava Čechová. Novinkou letošního ročníku bylo předání Ceny děkana za nejlepší diplomové práce podporované firmou ENVINET Nuvia Group, o níž se můžete více dozvědět v rozhovoru s absolventem naší fakulty Ing. Františkem Vágnerem publikovaném taktéž v tomto čísle Corpus Omne.

Poté již byl vyklizen sál, mohli jsme shlédnout taneční vystoupení, a na pódium nastoupil Big Band Vladislava Brože hrající k taneční zábavě po celý zbytek večera. V dolním sále si příznivci modernějších stylů mohli dosyta užít DJe a celým večerem se prolínala Hra do sálu vedoucí svými otázkami k lokaci pokladu, resp. lupu, obou bratrů z divadelní hry ukrytému u strahovského Lachtana.

Myslím, že jak divadelní hra, tak samozřejmě celý ples se velice vydařily a já osobně se už těším na další ročník.

Studentská unie by tímto chtěla poděkovat všem sponzorům, bez jejichž darů bychom se jen těžko obešli, všem pomocníkům, kteří svou obětavou činností zajistili hladký chod celého večera, a v neposlední řadě také Vám, přítomným hostům, bez nichž by to samozřejmě nemělo smysl. Vaše účast, a doufáme, že i spokojenost, je pro nás tím největším oceněním. Děkujeme tedy a těšíme se na Vás všechny příští rok, na XXIII. Všejaderné fúzi.
fuze3
Dagmar Bendová


Napsat komentář

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>