Na vývoji nejmodernějších typů paliva se podílejí i Češi
ALVEL – high-tech engineering pro palivový cyklus jaderných elektráren

Společnost ALVEL patřící do české skupiny ALTA byla založena v roce 2011 jako vyvrcholení dlouhodobé spolupráce se společností TVEL.

Print

Naším cílem je vytvoření inženýrsko-technologického centra se zaměřením na lokalizaci služeb inženýrských a výzkumně vývojových služeb v oblasti palivového cyklu jaderných elektráren v České republice i v dalších zemích Evropy. Česká strana tím získává přístup k nejmodernějšímu know-how v oblasti konstrukce a vývoje jaderného paliva.

V současnosti máme funkční tým, tvořený převážně z českých specialistů s mezinárodními zkušenostmi ve vývoji a zavádění nových typů paliv pro reaktory VVER.

ALVEL se soustředí na poskytování inženýrských služeb a vývoj SW v oblasti optimalizace palivového cyklu jaderných elektráren. Od založení posilujeme vlastní kapacity a budujeme stabilní a perspektivní tým pro projektování a bezpečnostní hodnocení překládek jaderného paliva v energetických reaktorech, podporu licencování pokročilých typů paliva a provozu reaktorových bloků.

U českých jaderných elektráren modernizované palivo společnosti TVEL svojí bezpečností, spolehlivostí a ekonomickou efektivitou zásadním způsobem přispívá k dosažení cílů společnosti ČEZ v oblasti výroby – 15 TWh v Temelíně a 16 TWh na Dukovanech.

Na čem konkrétně nyní pracujeme?
V současnosti nejvýznamnějším projektem je naše účast na vývoji a ověřování nových perspektivních slitin využitelných jako pokrytí palivových proutků a jako konstrukční materiály palivových souborů. Tento unikátní projekt bude realizován až do roku 2021. Hlavním partnerem ALVEL v tomto projektu je výzkumný ústav VIINM akademika Bočvara. Při jeho realizaci spolupracujeme s UJV a CVŘ Řež, UJP Praha, Škoda JS a také se společností ČEZ.

V rámci tohoto projektu pracujeme i na vývoji SW pro modelování chování palivových proutků za provozu a v nestandardních stavech.

Dalším z projektů, na jehož vzniku a realizaci se ALVEL podílí, je projekt dosažení bezporuchového provozu paliva v reaktorech VVER-1000. Tento projekt byl zahájen na jaře 2013 a jsou do něho zapojeny všechny jaderné elektrárny tohoto typu v České republice, Bulharsku, na Ukrajině a v Rusku.
V současnosti se frekvence výskytu netěsností proutků pohybuje kolem 10-6 (tj. jeden z milionu palivových proutků použitých v palivových souborech). Pracovní skupiny složené z odborníků z jaderných elektráren, společností zabývajících se projektováním paliva a z výrobních závodů se detailně věnují procesům a jednotlivým částem projektování, výroby, provozu a manipulací s palivem. Od tohoto postupu si účastníci slibují významné přiblížení směrem k nulovému výskytu netěsností u paliva za provozu. Takový výsledek sníží výrobní ztráty a celkovou radiační a ekonomickou zátěž spojenou s jejich výskytem.

ALVEL, jako Inženýrsko-technologické centrum představuje platformu pro sdílení zkušeností, pro výměnu nových poznatků a jeden z nástrojů, jak udržovat a rozvíjet odbornou kvalifikaci v jaderné energetice.

ALVEL má budoucnost a nabízí ji i tobě.
Od ledna 2016 otvíráme nové pracovní pozice pro absolventy i studenty v následujících oblastech:
modelování a tvorba SW v oblasti fyziky a termohydrauliky jaderných reaktorů a termomechaniky jaderného paliva;
metalurgie a výroba speciálních slitin;
podpora a hodnocení provozu aktivní zóny jaderných reaktorů;

Pokud jsme tě něčím zaujali, podrobnosti najdeš na www.alvel.eu

S pozdravem Allwell,

Josef Běláč, výkonný ředitel

josef.belac#alvel.eu

PS: Chceme-li v České republice i nadále aktivně rozvíjet jadernou energetiku, musíme se soustředit na spolupráci s těmi zeměmi, které intenzivně investují do rozvoje jaderné energetiky. Jedinými takovými zeměmi v Evropě jsou v současnosti Rusko a Francie.


Napsat komentář

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>