Počátkem měsíce listopadu nastala dlouho vyhlížená chvíle, nejmladší z akcí SUnie, Noc na Jaderce, se dočkala svého druhého ročníku. Ještě než však mohla tato večerní událost vypuknout, shromáždila se akademická obec fakulty a vědecká rada FJFI a ÚJF v Betlémské kapli ku příležitosti 60. výročí od založení naší fakulty a Ústavu jaderné fyziky. Hlavní součástí ceremonie bylo předání ocenění významným osobnostem a spolupracovníkům obou zmíněných institucí. Odpoledne se poté sešli zaměstnanci a hosté FJFI a ÚJF k neformálnímu setkání na Břehové.

noc5

Postupně se začínalo stmívat a byl čas chystat, stěhovat stoly, umisťovat techniku atd. Okolo sedmé večerní se pak začali objevovat první návštěvníci a Noc na Jaderce mohla vypuknout. Chodby školy se zaplnily stanovišti s experimenty jednotlivých kateder, k vidění bylo například „vaření“ u chemiků, hologramy, tajemný spintariskop, model jaderného reaktoru a další. Dále si studenti připravili krátké zajímavé přednášky na rozličná témata, kterým se věnují ať už v rámci svého studia či ze zájmu o danou problematiku. V seminární místnosti EJČF pak návštěvníky čekala hrůzná zjištění o tom, co vše způsobuje takový CERN, následována uvedením věcí na pravou míru. Kdo chtěl nechat odpočinout své mozkové závity, mohl si zajít zahrát některou z deskových her, poslechnout jednu z kapel hrajících ve studovně či se jen tak procházet po chodbách školy, povídat si s přáteli a nasávat všudepřítomnou veselou atmosféru.

noc1
Pro mě jedním z nejkrásnějších zážitků bylo, stejně jako v loni, vystoupení Akademického orchestru ČVUT. Doufám, že se z této překrásné události stane (pokud už se tak ovšem nestalo :D) každoroční tradice. Letošní ročník byl provázen nádechem tajemství také kvůli ohlášenému překvapení uprostřed večera. Všichni byli zvědaví, o co se jedná, a snažili se vyzvídat, ale tajemství naštěstí zůstalo uchráněno, a tak se k překvapení všech škola o desáté hodině večerní rozzářila barevnými světly. Škoda jen, že nemohla zůstat nastálo, myslím, že naší budově opravdu slušela.
Večer se tak skutečně povedl a i přes počáteční zádrhely a časový skluz kapel ve studovně se vše nakonec urovnalo a proběhlo dle plánu. Návštěvníci vypadali, že si večer skutečně užívají a jakmile se vše rozběhlo vlastním životem, mohli jsme si začít večer užívat i my organizátoři. Kdo se tedy rozhodl zůstat doma, rozhodně udělal chybu a měl by ji příští rok napravit!

Dagmar Bendová


Napsat komentář

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>