Na začátku tohoto roku byla na popud našich studentů založena první česká sekce projektu EPS Young Minds, která rozšířila řady mladých nadšenců o fyziku, a to doslova na půdě naší fakulty. Ale o co se vlastně jedná?

eps1

EPS Young Minds je mezinárodní projekt pod záštitou Evropské fyzikální společnosti (European Physical Society), která již od roku 1968 spojuje vědce napříč všemi oblastmi fyziky, vědecko-výzkumné instituce a národní fyzikální společnosti ve více než 40 evropských zemí. Našim zástupcem v této rozsáhlé organizaci je Česká fyzikální společnost, fyzikální sekce Jednoty českých matematiků a fyziků.

Hlavní myšlenkou stojící za projektem EPS Young Minds je vytvoření silné, perspektivní a inovativní komunity mladých vědců se zájmem o fyziku. Pod tímto pojmem jsou myšleni nejen mladí výzkumníci a doktorandi, ale také ti, kteří se na zapojení do vědecko-výzkumného procesu teprve připravují, tj. převážně studenti vysokých a středních škol. Jednou z možností, jak tohoto cíle dosáhnout je organizování aktivit a projektů sloužící nejen k profesnímu a osobnímu růstu mladých vědců, ale současně také k popularizaci fyziky a rozšiřování povědomí o současných vědeckých poznatcích. A takovým uskupením jsou právě lokální sekce Young Minds. V současné chvíli existuje 34 sekcí ve více než 15 zemích Evropy.

První oficiální vystoupení naší sekce Prague EPS Young Minds proběhlo již v době letních prázdnin v rámci letošního ročníku TCN, tradiční akce pro středoškoláky pořádané našimi studenty, stručným seznámením účastníků s historií urychlovací techniky a základy částicové fyziky.

eps2

Velké popularitě se těší série neformálních setkání s názvem Physics Pizza Party, během kterých mají studenti různých oborů naší fakulty možnost podělit se o své zážitky a zkušenosti získané během studia a diskutovat o současné vědecké aktivitě se svými mladými kolegy. Myšlenkou této akce je rozšiřování přehledu studentů v oblasti výzkumné činnosti, která se odehrává v jejich blízkosti, možnost vyzkoušet si prezentaci před širším publikem a zpětnou vazbu formou volné diskuse.

Naše sekce se také zapojila do programu druhého ročníku velmi úspěšné studentské akce Noc na Jaderce, kde proběhla první ze série přednášek s názvem Bořiči pseudovědeckých mýtů. Cílem tohoto projektu je poukázat na aktuální trend využívání různých polopravd založených na nesprávné či nepřesné interpretaci vědeckých poznatků a fyzikálních jevů. Motivem této první přednášky bylo velmi populární téma, a to konec světa, tentokrát v podání Velkého hadronového urychlovače v CERNu. Pro návštěvníky akce jsme také přichystali demonstraci van der Graafova generátoru a dalších experimentů.

Členové naší sekce se také zapojili do organizace akce Hands on CERN pořádané studenty a pracovníky oboru Experimentální jaderná a částicová fyzika. Pro studenty druhého ročníku FJFI jsme připravili cvičení používané v rámci projektu International Masterclasses. Na rozdíl od předchozích let se účastníci mohli letos poprvé vydat po stopách Higgsovy částice prostřednictvím analýzy fyzikálních dat získaných experimentem ATLAS.

Zaujala Tě myšlenka EPS Young Minds a chtěl/a by ses zapojit do formování první české sekce tohoto projektu? Máš nápad na netradiční aktivitu, se kterou si nevíš rady, nebo se chceš zapojit do příprav některého z připravovaných nebo již probíhajících projektů? Nebo chceš mít informace o současném dění z první ruky? Pak navštiv naši webovou stránku youngminds.phys.cz a ukaž nám, že i Ty máš mladou mysl!

Vojtěch Pacík


Napsat komentář

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>