Přestože noví senátoři byli zvoleni již koncem minulého roku, o jejich činnosti nebylo zatím v Corpus Omne napsáno mnoho. Je čas to napravit a vězte, že v akademickém senátu bylo tentokrát poměrně rušno!

Zdravím z „velkého“ senátu! V této pravidelné rubrice bych vás rád informoval o dění v Akademickém senátu ČVUT (dále jen AS). Výčet událostí bude zcela subjektivní a neúplný, protože se domnívám, že našince by detaily o schvalování Statutu Fakulty architektury a další podobné lahůdky příliš nezajímaly. Pokud se mýlím, napište na novakra9@gmail.com a dozvíte se […]

Máme nádherné jarní odpoledne v půli února, a přestože jsme našeho oblíbeného studentožravého tyranosaura již jednou grilovali, opět se s ním naše redakce potkává. Nakonec, děkanem se stává jen někdo a navíc jen párkrát za život. A nás samozřejmě moc zajímá, jak svou novou funkci vnímá pan profesor Ing. Igor Jex, DrSc.

Je všeobecně známo, že máte na starosti koordinaci a sestavování rozvrhu na fakultě. Jak jste se k této činnosti dostal? Převzal jsem ji zhruba před deseti lety od kolegy Čvančary, což byl někdejší správce IT. Mimochodem to je bratr slavné herečky Jitky Čvančarové. Rozvrhování výuky bylo v tu dobu zahrnuto do náplně funkce tajemníka katedry, […]

Zdravíme z nového Akademického senátu! Určitě jsi zaregistroval tu masivní mediální masáž, kde Ti všichni říkali, že máš jít volit a z nástěnek se na Tebe smálo přes dvacet kandidátů. Nakonec se den se dnem sešel a bylo vybráno šest studentských zástupců do Akademického senátu FJFI a dva zástupci do Akademického senátu ČVUT. Všichni toužíme […]

Preambule: Zlatá křída je ocenění, které dvakrát ročně uděluje Studentská unie při Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a předává děkan fakulty vyučujícím na základě výsledků v Anketě hodnocení výuky FJFI. Cílem ceny je zkvalitnění výuky na FJFI a zvýšení účasti studentů na vyplňování Ankety. Soutěžní kategorie: Vyučující je v rámci každého svého předmětu hodnocen v kategorii […]

Seznam oceněných – Zlatá křída   Zlaté křídy: Ľubomíra Balková František Fabian Jaromír Kukal Zuzana Masáková Petr Novotný Josef Schmidt   Diplomy: Petr Ambrož – Lineární algebra B2 (velký, 1. ročník, přednáška, povinný, zkouška) Petr Ambrož – Publikační systém LaTeX (střední, vyšší ročník, přednáška, volitelný, zápočet) Ľubomíra Balková – Lineární algebra A2 (střední, 1. ročník, […]

Milí zářící spolustudenti, doufám, že se přes prázdniny nerozpadly vaše znalosti pod 1/e-část původní hodnoty, a vítejte v dalším akademickém roce. Ten bude z hlediska senátního na ČVUT rokem supervolebním. „Velký“ akademický senát ČVUT volí osobu navrženou na rektora. A my na našem vlastním písečku „malého“ senátu Jaderky budeme volit kandidáta na děkana. A vy se toho […]

Profesor Havlíček stojí v čele naší univerzity od roku 2006. Na začátku příštího roku mu vyprší druhé a poslední funkční období, je tedy potřeba vybrat jeho nástupce. Akademický senát proto v červnu vyhlásil volbu osoby navržené na rektora (oficiálně totiž rektora jmenuje prezident a, inu, v dnešních poměrech se v této souvislosti asi může stát ještě ledacos).

Turbulentní časy v senátu pokračují a do konce mého mandátu už, zdá se, nepřestanou. Aktuálním tématem posledních schůzí bylo založení Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, Centra Antonína Svobody (ČIIRK). Jedná se o vytvoření nového „centra excelence“, které by sídlilo v Modré menze. Ta by se za tímto účelem zrekonstruovala a rozšířila o osmipatrovou věž a další […]

Od minulého vydání Corpus Omne proběhla dvě zasedání AS, takže věcí, které se projednaly a ovlivňují přímo či nepřímo studenty, je celkem hodně.

Toto ocenění, které se poprvé udělilo na XX. Všejaderné fúzi, oceňuje pedagogy FJFI, kteří dosáhli výborného hodnocení v anketě na základě co možná nejvíce objektivního klíče. Tento nápad vznikl z iniciativy Lubomíry Balkové, která si sezvala na brainstorming studentskou část Akademického senátu a několik dalších studentů. Motivací naší iniciativy je zvýšit kvalitu výuky na FJFI, […]

V rámci Semináře současné matematiky (01SSM) jsem se dostal k zajímavé příležitosti – spolupracovat na Ústavu organické chemie a biochemie v oddělení výpočetní chemie. Nejdřív jsem si myslel, že vše půjde hladce a používaná metoda půjde jednoduše zrychlit. Průběžně jsem tento pocit ztrácel až jsem ho nakonec ztratil úplně.

Docent na katedře matematiky, pro všechny studenty známý především díky výuce lineární algebry. Narodil se v roce 1940 v Praze. Na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské působí již od roku 1964 a od roku 1968 zde vyučuje.

Drazí spolustudenti, je tu nové číslo Corpus Omne a s ním i nový stručný výcuc z posledních zasedání Akademického senátu FJFI. Nedá se říci, že by se na posledních dvou zasedáních projednávalo něco zcela zásadního pro další běh fakulty, přesto ale došlo k úpravě několika nařízení, která se mohou studentů dotknout. Zasedání se konala 22. […]

Zdá se, že v akademickém senátu končí období nudy a opět se začíná něco dít. Zatímco na podzim se řešily tak důležité věci, jako jaký zvolit algoritmus volby rektora v případě, že N kandidátů dostane v N-1 kolech tajné volby vždy stejný počet hlasů, přišla na lednovém zasedání dlouho vyhlížená událost. Ernst & Young dokončili […]

Ne, opravdu nečtete kachnu tohoto čísla. Zásluhou neúnavného agitování studentů v Akademickém senátu nakonec pan tajemník podlehl nátlaku a nechal na dvůr Trojanky umístit stojany pro celkem šest kol. Jak se k nim ale dostat? Dobrodružnější nátury mohou v tuto chvíli přestat číst a vydat se jen s pomocí přiložené fotografie dotyčné stojany hledat. Pro […]

Milí spolustudenti, rád bych vám opět shrnul, co nového se událo v našem akademickém senátu od vydání posledního čísla Corpu Omne. Naštěstí proběhlo pouze jediné zasedání, a to v pondělí 28.5., takže tahle zpráva bude výrazně kratší než ta poslední.